phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


De 10 meest gestelde vragen over letselschade

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

verkeersongeval

Ons kantoor behandelt veel letselschade-zaken: zaken voor slachtoffers van een ernstig verkeersongeval, een beroepsfout van een arts of bedrijfsongevallen op het werk. Wat zijn de meest gestelde vragen van onze cliënten?

1. Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen?

De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de situatie met en zonder ongeval. De schadevergoeding verschilt dus per situatie en persoon. De schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen, komen wel vaak overeen. Denkt u hierbij aan verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp, hulp bij onderhoudswerkzaamheden, medische kosten, vervoerskosten en natuurlijk smartengeld. In dit artikel kunt u hier meer over lezen.

2. Door het ongeval ben ik een promotie misgelopen, kan ik de schade die ik daardoor lijd vorderen?

De schade is het verschil tussen de situatie met en zonder ongeval. Als vast komt te staan dat u zonder het ongeval een promotie zou hebben gemaakt en dat u deze door het ongeval bent misgelopen, dan dient de aansprakelijke partij deze schade te vergoeden. Omdat voor letselschade de “vrije bewijsleer” geldt, kunt u dit op allerlei verschillende manieren aannemelijk maken. Bijvoorbeeld door getuigenverklaringen te overleggen.

3. Hoelang duurt een letselschadezaak?

In beginsel wordt een letselschadezaak pas afgewikkeld op het moment dat er een medische eindsituatie is. Dat is het moment wanneer het slachtoffer is uitbehandeld en/of er duidelijkheid is dat de medische situatie niet meer zal verslechteren of verbeteren. Pas dan worden de (blijvende) gevolgen van een ongeval zichtbaar. Dit neemt niet weg dat er in sommige gevallen wel een mogelijkheid bestaat om de zaak eerder te schikken. Lees hier  meer over de fasen van de schaderegeling.

4. Wie betaalt mijn advocaat?

De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht om de redelijke advocaatkosten te vergoeden.

5. Ik ben twee jaar ziek en ik word ontslagen, wie betaalt mijn arbeidsrechtadvocaat?

Ziekte door een ongeval kan ook vervelende gevolgen hebben voor uw werk. Als u ziek thuis komt te zitten dan kan dit zelfs betekenen dat u uw werk verliest en een beroep moet doen op een uitkering. De rechter heeft bepaald dat de aansprakelijke partij in dit soort gevallen de advocaatkosten van de procedure over de uitkering of het ontslag moet vergoeden.

6. Mag de verzekeraar mijn medische informatie hebben?

Nee, alleen een arts mag uw medische informatie beoordelen. Vaak hebben verzekeringsmaatschappijen een arts (medisch adviseur genoemd) die de informatie beoordeelt. Het is wel aan te raden om niet door de medisch adviseur van de verzekeraar informatie op te laten vragen maar om dit door uw eigen belangenbehartiger te laten doen. Die kan namelijk controleren of er niet teveel informatie wordt opgevraagd en of de ontvangen informatie wel klopt. Wij werken met een eigen medisch adviseur.

7. De verzekeraar vraagt of ik ooit eerder een ongeval heb gehad, is dat van belang?

Ja, dat kan van belang zijn om te beoordelen of er sprake is van een relevante medische voorgeschiedenis. Het is echter niet alleen van belang voor de verzekeraar maar ook voor uzelf. Als er een aansprakelijke partij is voor dit eerdere ongeval en deze zaak is nog niet afgewikkeld of verjaard, dan kan namelijk de verzekeringsmaatschappij van het eerste ongeval beide schades afhandelen om te voorkomen dat de verzekeraars naar elkaar gaan wijzen.

8. De verzekeraar vraagt naar mijn medische voorgeschiedenis, mag dat?

Ja, in sommige gevallen mag dat. In de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt aangegeven wanneer dit mag. Het belang van de privacy van het slachtoffer mag namelijk niet uit het oog verloren worden en er moet altijd gekeken worden of het opvragen van informatie gerechtvaardigd is. Daarnaast wordt aangeraden om in beginsel alleen gerichte vragen te stellen of maar van een periode van twee jaar informatie op te vragen.

9. Mag de verzekeringsmaatschappij op mijn facebook kijken?

In sommige gevallen wel. De verzekeraar moet daar echter wel een reden voor hebben, bijvoorbeeld een (gerechtvaardigd) vermoeden dat hetgeen een slachtoffer heeft verklaard onjuist of onvolledig is. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek geeft een richtlijn wanneer dit mag.

10. Ik heb geen huishoudelijke hulp, heb ik dan wel recht op een vergoeding?

Dat u geen huishoudelijke hulp betaalt, wil niet zeggen dat u er geen recht op heeft. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u geen betaalde hulp heeft, bijvoorbeeld omdat u deze niet kunt betalen. Een ongeval brengt vaak al genoeg kosten met zich mee. Het feit dat u beperkt bent in het huishouden door uw klachten kan al voldoende zijn om recht te hebben op een vergoeding.

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
Tags:
separator