phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Agentuur: aantrekkelijk alternatief voor de arbeidsovereenkomst?

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Als je als Nederlandse ondernemer wel wilt groeien maar niet de risico’s van werknemers op de loonlijst wilt, is er een alternatief: de handelsagent. Een handelsagent werkt voor eigen rekening en risico zodat die groei wellicht wel mogelijk is. Deze bijdrage schetst kort enkele belangrijke zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een agentuurovereenkomst.

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee partijen zich aan elkaar verbinden. Bijvoorbeeld omdat een ondernemer op zoek is naar een verkoper die de markt al goed kent. Hierbij werkt de ene partij (principaal) samen met een andere partij (handelsagent). In een agentuurovereenkomst wordt de handelsagent veelal een exclusief gebied toegekend waarin hij in naam van en voor rekening van zijn principaal verkoopovereenkomsten sluit in ruil waarvoor de handelsagent commissie ontvangt. 

Stel een voor beide partijen aantrekkelijke agentuurovereenkomst op

De agentuurovereenkomst is wettelijk geregeld in zowel boek 7 BW als ook in een Europese richtlijn. Het opstellen van een goede agentuurovereenkomst luistert  dan ook nauw.  De wettelijke regeling beschermt in principe de handelsagent. Als de principaal (degene die de agentuur verleent) de agentuurovereenkomst te veel naar zichzelf toerekent dan kan dat jaren later tot veel financiële ellende leiden.

Hoe voorkom je dat een agentuurovereenkomst wordt gezien als een verkapte arbeidsovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst heeft veel weg van een arbeidsovereenkomst, er is echter een groot verschil. Bij een agentuurovereenkomst ontbreekt de gezagsverhouding: er is geen sprake van ondergeschiktheid. Het is aan te bevelen om de agentuurovereenkomst op schrift te stellen en te zorgen dat de handelsagent niet voor 100% van zijn inkomsten van de principaal afhankelijk is. Een van de manieren om dat te bereiken is te zorgen dat de handelsagent meerdere agenturen heeft.

Over welke financiële afspraken moet goed worden nagedacht? 

Als je een agentuurovereenkomst sluit, is het belangrijk goede afspraken te maken over hoe en wanneer de handelsagent betaald zal gaan worden. Denk aan een omzetbonus en een bonus gerelateerd aan de duur van de contracten. Ook is het belangrijk na te denken over wanneer de commissie betaald wordt. Doe je dit als de overeenkomst is gesloten of pas wanneer de klant daadwerkelijk betaald heeft?

Hoe kun je een agentuurovereenkomst opzeggen?

Partijen kunnen een agentuurovereenkomst opstellen voor bepaalde en onbepaalde tijd met of zonder proeftijd. De agentuurovereenkomst kan worden opgezegd zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. In beginsel staat het partijen vrij contractueel vast te leggen hoe en onder welke voorwaarden opzegging geschiedt. Denk bijvoorbeeld aan omzet-targets die gehaald dienen te worden. Indien er niets is vastgelegd geldt de volgende regel: ‘De opzegtermijn mag in het eerste jaar niet korter zijn dan een maand, in het tweede jaar twee maanden en drie maanden in de volgende jaren’. Mocht het zo zijn dat partijen langere termijnen af willen spreken, dan mag deze termijn voor de principaal niet korter zijn dan die voor de handelsagent.

De agentuurovereenkomst biedt, mits juridisch deugdelijk vastgelegd, voordelen boven een arbeidsovereenkomst

Regel echter ook de ontbinding goed. Daar waar de werkgever als hij een lang dienstverband wil beëindigen een ontslaggrond moet hebben en een transitievergoeding dient te betalen, kent de agentuurovereenkomst nog een financieel staartje. De handelsagent heeft bij het einde van de agentuur recht op een klantvergoeding.  Vuistregel: hoe groter de toegevoegde waarde van de handelsagent is geweest des te hoger deze klantvergoeding zal zijn. Alles binnen redelijke grenzen natuurlijk. Ook hier kan de principaal met de handelsagent maar beter van te voren goede afspraken over maken wat een billijke vergoeding is, binnen de juridische kaders natuurlijk.

 Contact

Mocht ik u van dienst kunnen zijn bij het opstellen van een agentuurovereenkomst dan kunt u mij bereiken onder nummer 020 – 696 3000. Vraag dan naar Diederik Ruys.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator