phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


De documentaireserie “SCHULDIG” – Over mensen met schulden in Amsterdam-noord

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

 

 

Ruim 80.000 huishoudens in Amsterdam hebben een risico op een problematische schuld. Dat is nog nét niet 1 op de 5. 38.000 huishoudens hebben problematische schulden. De helft van de jongeren heeft een schuld en dan tellen de schulden bij DUO niet mee

– Wethouder Vliegenthart, Wethouder Werk, Inkomen en Participatie – Amsterdam Nieuw-West

Uit deze woorden van de wethouder blijkt dat in Amsterdam een grote groep mensen tot een risicogroep hoort om in de schulden te komen, of daar al mee te maken heeft. Actuele problematiek om rekening mee te houden dus. Mensen met persoonlijke schulden. Dit thema stond centraal binnen het programma van omroep Human: “Schuldig”, dat vanaf 14 november 2016 op NPO 1 te zien was. Onze tip voor uitzending gemist.

Een fraai portret van een actueel probleem

 “Schuldig” zoomt in op de Vogelbuurt in Amsterdam Noord, waar kleurrijke types behalve hun buurt, ook persoonlijke schulden gemeen hebben. De serie legt een aantal aspecten van de problematiek bloot: mensen met schulden zien door de bomen het bos niet meer; betalingsherinneringen, aanmaningen, sommaties en dat van talloze schuldeisers. Waar te beginnen. Ook schaamte speelt een prominente rol in de serie. Niemand is er trots op om naar de Voedselbank te gaan. Een vrouw verzwijgt zelfs voor haar directe familie dat hun huurhuis ontruimd gaat worden, met alle pijnlijke gevolgen van dien.

Vormen van het schuldsaneringstraject: minnelijke regeling, dwangakkoord en WSNP

In Nederland is er gelukkig wel een traject voor mensen met ondraaglijke schulden, om onder voorwaarden en scherp toezicht binnen 3 jaar uit de schulden te kunnen komen. Na drie jaar maximaal aflossen, kunnen deze mensen dan schuldenvrij verder met het leven. Met een zogeheten schone lei. Kortweg zijn er drie routes om tot deze schone lei te komen:

  1. Minnelijke regeling
  2. Dwangakkoord
  3. WSNP

Toegang tot de schuldsanering

Je komt niet zomaar in een van deze trajecten. Allereerst moet je te goeder trouw gehandeld hebben toen de schulden zijn ontstaan. Ook het toezicht is pittig, zeker in de WSNP: een bewindvoerder (vaak een advocaat) stelt een zeer strak budget beschikbaar om van te leven. Dit heeft als gevolg dat je met een fileermes door het huishoudboekje heen moet, en alle overbodige kosten moet schrappen of omlaag bijstellen. Ook wordt een strenge sollicitatieplicht opgelegd, als je geen baan van 36 uur per week hebt. Wat overblijft is over het algemeen niet meer dan het bestaansminimum.

In de serie was het voor de meeste kijkers wel duidelijk dat het hebben van 2 Horizon boxen (digitale TV) voor EUR 100 per maand wat te gortig is. Dat kan vrij eenvoudig een stuk goedkoper. Maar wat als een gescheiden vader met schulden een appartementje van EUR 750 huurt in de buurt van de moeder bij wie de kinderen wonen, en de bewindvoerder van mening is dat een appartement van EUR 600, 30 kilometer verderop ook zou moeten kunnen? Of wat als een alleenstaande moeder met kinderen en een baan voor 34 uur per week (en goed salaris), een strenge sollicitatieplicht heeft voor die 2 uur per week? Dit zijn slechts enkele situaties waar de schoen dus wel wringt.

 Het wettelijke schuldsaneringstraject, oftewel WSNP traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is het wettelijke traject, waarbij een door de rechter aangewezen bewindvoerder aangesteld is. Bij het minnelijke traject en het dwangakkoord is een aan de gemeente verbonden schuldhulpverlener betrokken. In de praktijk is het WSNP traject daarmee strenger dan het minnelijke traject en dwangakkoord. Dat gezegd hebbende en hoewel dit vaak niet zo voelt voor diegene die erin zit, deze schuldsaneringstrajecten zijn alle drie een unieke mogelijkheid om niet het hele leven krom te hoeven liggen van de schulden. Deze trajecten bieden immers, als alles goed gaat, na drie jaar een schone lei.

Stap 1: voorstel minnelijke regeling

Voorafgaand aan een WSNP traject wordt een minnelijk traject doorlopen. Hierin wordt orde in de chaos geschept. Er wordt een schuldhulpverlener aangesteld, die de schulden in kaart brengt. Een aparte rekening wordt geopend en diegene met schulden verliest de onbeperkte zeggenschap over zijn uitgaven. Vervolgens wordt bekeken hoeveel van de uitstaande schulden betaald zou kunnen worden in de komende drie jaar. De schuldeisers die niet betaald kunnen worden vervolgens aangeschreven met een voorstel genoegen te nemen met een percentage van de openstaande vordering. Op die manier wordt geprobeerd een minnelijke regeling te treffen.

Stap 2: toelating WSNP

Als dit niet lukt, omdat ook maar 1 van de schuldeisers niet in wil stemmen, moet een verzoek naar de rechtbank gestuurd worden, waarin wordt verzocht tot toelating WSNP. Soms wordt tegelijkertijd een verzoek gedaan om een dwangakkoord af te dwingen bij de schuldeisers die niet in wilden stemmen met het minnelijke voorstel.

Het traject van het dwangakkoord heeft nog enkele voordelen. Onder meer, dat het salaris van de bewindvoerder niet uit de boedel betaald hoeft te worden waardoor meer overblijft voor de schuldeiser, maar ook dat er geen registratie in het insolventieregister wordt gemaakt.

Als de rechter de toelating WSNP afwijst, bestaat er over het algemeen nog een mogelijkheid om tegen die afwijzing(en) in hoger beroep te gaan. Bij Hupkes c.s. advocaten hebben wij ruime ervaring in alle trajecten die verbonden zijn aan de schuldsanering. Wij zijn goed thuis in de verschillende fases en kennen alle mogelijkheden.

Zoals de woorden van de wethouder duidelijk maken, een grote groep Amsterdammers loopt risico op schuldenproblematiek. Het is dus zeker niet iets om zich voor te schamen. Mocht u juridische vragen over persoonlijke schulden of een schuldsaneringstraject hebben, schroom niet, u bent bij ons aan het juiste adres.

 

Lees hier meer over schuldsanering


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator