phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Kogel door de kerk: korter alimentatie betalen

/

Deel deze pagina
  • 1
  •  
  •  

Al langere tijd is te horen dat maximale duur van 12 jaar om partneralimentatie te moeten betalen na een echtscheiding (of het verbreken van een geregistreerd partnerschap) te lang is. Na een parlementaire behandeling van bijna 4 jaar is op 21 mei 2019 wetsvoorstel 34231 aanvaard door de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel worden kort gezegd regels voor partneralimentatie gewijzigd. Het uitgangspunt wordt maximaal 5 jaar, maar er zijn uitzonderingen.

Huidige situatie

Op dit moment is het nog zo dat de standaardduur voor het betalen van partneralimentatie 12 jaar is. Dit is echter anders ingeval het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren. In dat geval duurt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie net zo lang als het huwelijk heeft geduurd, dus maximaal vijf jaar. Overigens kan de rechter momenteel de duur van 12 twaalf jaar nog verlengen, als het stoppen van het betalen van de partneralimentatie zo ingrijpend is dat dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van degene die recht heeft op de partneralimentatie.

Wat gaat er veranderen?

De aanstaande wetswijziging zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2020 de hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie in beginsel niet meer 12 jaar is, maar de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. De achterliggende reden hiervoor is dat een periode van 12 jaar “niet meer van deze tijd” zou zijn. Daar is een hoop voor te zeggen, hoewel je je kunt afvragen of in sommige gevallen de alimentatiegerechtigde er niet al te karig van afkomt. De nieuwe wet kent drie uitzonderingen op het nieuwe uitgangspunt dat partneralimentatie maximaal 5 jaar zal duren.

Uitzonderingen

De eerste uitzondering is voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. In die gevallen eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, dus na maximaal 10 jaar.

De tweede uitzondering geldt voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970. In dat geval heeft de alimentatiegerechtigde recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt echter na zeven jaar. De derde uitzondering is in het geval de uit het huwelijk geboren kinderen de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. De alimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op twaalf jaar.

Hardheidsclausule

Voor schrijnende gevallen is een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen, lid 7 van het vernieuwde artikel 157 van Boek 1 BW. Op grond hiervan kan de rechter een langere termijn dan 5 jaar vaststellen, wederom indien het stoppen van het betalen van de partneralimentatie zo ingrijpend is dat dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van degene die recht heeft op de partneralimentatie.

Verdiencapaciteit

Op dit moment is het al zo dat bij het bepalen van een verplichting tot het betalen van partneralimentatie, het vermogen wordt meegenomen van de alimentatiegerechtigde om zelfstandig te kunnen voorzien in een eigen inkomen. Je zou kunnen zeggen dat daar waar dat onder het huidige systeem deze zogenaamde verdiencapaciteit fungeert als een correctiefactor, deze na de wetswijziging meer een uitgangspunt is, waarbij de uitkomsten daarvan kunnen gecorrigeerd als een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule. Het moet worden afgewacht of dergelijke beroepen tot veel en grote verschillen zullen leiden ten opzichte van de huidige praktijk.

Voor echtscheidingen van voor 1 januari 2020 blijven overigens de “oude” regels van kracht.

gepubliceerd door Rein Eilers


Deel deze pagina
  • 1
  •  
  •  
separator