phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Hervorming kindregelingen: gevolgen voor kinderalimentatie?

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor gescheiden ouders.

Het fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt

Voorheen ontving een alimentatiebetaler een belastingteruggave bij een alimentatiebijdrage van tenminste € 139,– per kind per maand. Dit fiscale voordeel vergrootte de ruimte voor deze ouder om een alimentatiebijdrage te voldoen. Het fiscaal voordeel werd namelijk bij de draagkracht van de alimentatiebetaler opgeteld, zodat een hoger bedrag voor de kinderalimentatie beschikbaar was. De alimentatiebetaler gaat er netto gezien op achteruit, omdat dit fiscale voordeel wordt afgeschaft.

Afschaffing alleenstaande ouder-korting & alleenstaande oudertoeslag

De alleenstaande ouderkorting was een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner. De alleenstaande ouderkorting en alleenstaande oudertoeslag worden afgeschaft, waardoor de draagkracht van de verzorgende ouder zal dalen. De alleenstaande ouderkorting werd namelijk bij de draagkracht van de verzorgende ouder in aanmerking genomen.

Verhoging kindgebonden budget

Het kind gebonden budget gaat omhoog met een ‘alleenstaande ouderkop’. De verhoging is afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder, het maximale bedrag is € 3.050 (voor 2015).

Resultaat voor de alimentatieberekening

De fiscale maatregelen leiden ertoe dat eerder vastgestelde alimentatiebedragen te hoog kunnen zijn. De verzorgende ouder ontvangt in bepaalde gevallen meer van de overheid, terwijl de betalende ouder minder overhoudt door het vervallen van de fiscale aftrek.

De Expertgroep Alimentatienormen, die de rechtspraak adviseert over de hantering van de alimentatienormen, beveelt aan om het totale kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) in mindering te brengen op het eigen aandeel van de ouders in de behoefte van  het kind. Dit kan er toe leiden dat geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. Om die reden behoeft mogelijk geen kinderalimentatie meer betaald te worden.

De wetswijziging heeft dus grote financiële gevolgen voor veel gescheiden ouders met kinderen. De wijzigingen kunnen aanleiding geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.

 

Wilt u weten of de vastgestelde kinderalimentatie voor u nog steeds juist is, neem dan gerust contact met ons kantoor op. Wij kunnen u uiteraard ook informeren over de gewijzigde regelgeving en de kinderalimentatie indien het om een eerste alimentatie vaststelling gaat!

 

geplaatst door Melanie van Schaik

melanie-2016

Melanie van Schaik is advocaat familierecht

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator