phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Bij een huurgeschil: huurder of bewindvoerder dagvaarden?

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

hoge-raad

Lange tijd was er onduidelijkheid over; moet bij een huurgeschil de onder bewind gestelde huurder of de beschermingsbewindvoerder in een procedure worden betrokken? In 2014 gaf de Hoge Raad antwoord op deze vraag. Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad komt het in de praktijk nog regelmatig voor dat de verkeerde partij wordt gedagvaard. Deze blog gaat dan ook in op de vraag wie moet worden gedagvaard.

Onderbewindstelling

Een huurder kan een bewindvoerder hebben. Dit houdt in dat de “goederen” van de huurder onder bewind zijn gesteld. Indien er een geschil bestaat over een goed dat onder het beschermingsbewind valt, is het aan de bewindvoerder de huurder in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit riep en roept vragen op bij onder andere rechters, bewindvoerders, huurder en verhuurders. Valt bijvoorbeeld het huurrecht aan te merken als “goed” dat onder het bewind valt? En wie moet bij een geschil worden gedagvaard: huurder, bewindvoerder, beiden?

Tegenstijdige rechtspraak

 Lange tijd was sprake van tegenstrijdige rechtspraak. De ene rechter meende dat de huurder moest worden gedagvaard, omdat het huurrecht geen “goed” is en dus niet onder het beschermingsbewind valt. De andere rechter was van mening dat het huurrecht wel als “goed” moest worden aangemerkt. Hierdoor viel het huurrecht onder het bewind en moest derhalve de bewindvoerder worden gedagvaard.

Hoge Raad: verhuurder moet bewindvoerder dagvaarden

 In 2014 schepte de Hoge Raad duidelijkheid. Onder andere werd door de Hoge Raad bepaald dat het huurrecht als “goed” valt aan te merken en daarmee onder het bewind valt. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder de bewindvoerder moet dagvaarden. De Hoge Raad voegde hieraan toe dat het niet nodig was, naast de bewindvoerder, de huurder te dagvaarden.

Stel dat de verhuurder toch de huurder en dus de verkeerde partij dagvaardt, bestaat er de mogelijkheid dit te herstellen. De Hoge Raad oordeelde dat de verhuurder de bewindvoerder alsnog per (aangetekende) brief kan oproepen om in het geding te verschijnen. Ook kan de bewindvoerder actie ondernemen door op eigen initiatief in rechte te verschijnen. Dit kan door middel van een brief aan de rechter en verhuurder worden medegedeeld.

Ook is het mogelijk dat de verhuurder de huurder heeft gedagvaard, omdat hij niet bekend was met het bewind. In dat geval kan niet aan de verhuurder worden tegengeworpen dat hij de huurder en niet de bewindvoerder heeft gedagvaard.

Conclusie

Het is voor een verhuurder belangrijk om te weten of zijn huurder wel of niet onder bewind staat. Staat de huurder namelijk onder bewind en wil hij een procedure opstarten, dan moet hij de bewindvoerder dagvaarden. Dagvaart de verhuurder de huurder, dan heeft de verhuurder gedurende de procedure nog de mogelijkheid om dit te herstellen. Dit moet wel tijdig gebeuren, anders loopt de verhuurder het risico niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen. Uiteraard iets dat moet worden voorkomen.

 

Geplaatst door Leonie Keet

leonie-2016

Leonie Keet is advocaat

 

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator