phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Internationale huwelijken en echtscheiding (1)

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Het aantal huwelijken met een internationaal karakter neemt toe. Niet alleen doordat mensen steeds vaker en makkelijker een liefde in het buitenland vinden, maar bijvoorbeeld ook doordat echtparen naar een ander land verhuizen, of doordat partners meerdere nationaliteiten bezitten.

Waar moet u rekening mee houden bij het aangaan van een internationaal huwelijk of juist bij een internationale echtscheiding? In dit artikel leest u de belangrijkste drie punten waarmee u rekening moet houden.

Huwelijksconvenant

Voorafgaand aan het sluiten van een huwelijk kunt u een huwelijksconvenant maken. In dit document maken de partners belangrijke keuzes met betrekking tot de internationale aspecten. Een huwelijksconvenant voorkomt dat partners bij een eventuele scheiding voor onaangename verrassingen komen te staan en is dus altijd aan te raden. Als u geen huwelijksconvenant opmaakt, moet u tenminste op de volgende 5 relevante punten bedacht te zijn:

  1. Huwelijksbevoegdheid

Of partijen een huwelijk kunnen aangaan, wordt in eerste instantie bepaald door het interne recht van de staat waarin het huwelijk wordt voltrokken. Een voorwaarde hierbij is dat één van beide aanstaande echtgenoten door nationaliteit of gewone verblijfplaats is verbonden met het land van de huwelijksvoltrekking. Mocht één (of beide) aanstaande echtelieden niet huwelijksbevoegd zijn ingevolge het rechtstelsel van het land waarin het huwelijk wordt voltrokken, dan is het begunstigingsbeginsel van toepassing. Bij dit beginsel is de nationaliteit van de aanstaande echtelieden van belang. In dit geval wordt er gekeken of er een nationaliteit is op basis waarvan de trouwlustige toch huwelijksbevoegd is. 

      2. Toepasselijk recht – geen rechtskeuze

Als partijen gaan trouwen is het van belang om voorafgaand aan het huwelijk een rechtskeuze te maken voor het huwelijksvermogensregime. Dit is van belang, omdat dit recht van toepassing is op het gehele vermogen van beide echtgenoten. Indien echtgenoten geen rechtskeuze maken, wordt hun huwelijksvermogensregime beheerst door het interne recht van de staat op welks grondgebied zij hun eerste gewone verblijfplaats na het huwelijk vestigen.

       3. Toepasselijk recht – rechtskeuze

Echtgenoten doen er verstandig aan om bij het aangaan van een huwelijk een rechtskeuze te maken voor het toepasselijk recht op het huwelijksvermogensregime. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

– het recht van een staat waarvan een van de echtgenoten de nationaliteit bezit op het tijdstip van die aanwijzing;

– het recht van de staat op welks grondgebied een van de echtgenoten zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van die aanwijzing;

– het recht van de eerste staat op welk grondgebied een van de echtgenoten na het huwelijk een nieuwe gewone verblijfplaats vestigt.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij onroerend goed of goederen die later worden verkregen) kunnen echtgenoten afwijkende rechtskeuze maken.

        4. Erkenning buitenlandse huwelijken

Als hoofdregel geldt dat een buitenlands huwelijk in Nederland wordt erkend. Hiervoor gelden echter wel de volgende vereisten:

– het is een burgerlijk huwelijk (dus geen religieus huwelijk)

– de trouwakte moet worden vertaald door een beëdigd vertaler

– het betreft geen schijnhuwelijk.

         5. Inschrijving in Nederland

Als u in Nederland woont, dan moet het in het buitenland gesloten huwelijk laten legaliseren. Dit doet u bij de autoriteiten van het land waarin u getrouwd bent, waarna de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging van de land de huwelijksakte legaliseert. U kunt het in het buitenland gesloten huwelijk vervolgens laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt bij de gemeente nagaan welke documenten u hiervoor dient aan te leveren.

Kortom: gaat u een huwelijk met internationale aspecten aan en wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen uw situatie doornemen en de aandachtspunten en risico’s met u doornemen.  

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator