phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Jongerencontract of huur voor korte duur: het verschil

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Al eerder bespraken wij het per 1 juli 2016 geldende ´jongerencontract´. Met het nieuwe recht heeft de wetgever de positie van de jongeren stevig verankerd; er is een vaste huurtermijn van minstens vijf jaar geïntroduceerd, én de jongere geniet huurbescherming.

Huur van korte duur

Voor de introductie van de jongerenovereenkomst konden jongeren tevens op basis van artikel 7:232 lid 2 BW een bijzondere huurovereenkomst aangaan: “huur naar zijn aard van korte duur”.

Twee stelsels

Als gevolg van de twee stelsels zijn er op dit moment binnen de huurovereenkomsten met jongeren twee verschillende vormen te onderscheiden. Jongeren kunnen via de huurovereenkomst van korte duur een woning hebben gehuurd, óf op basis van het nieuwe jongerencontract.

Dezelfde rechten?

Maar welke rechten heb je nu precies als jongere? Heb je met een huurovereenkomst van korte duur dezelfde rechten en bescherming als een jongere heeft onder het huidige jongerencontract?

Wij namen de proef op de som. De huurovereenkomst van korte duur van een jongedame die ik bijstond zou volgens de woningbouwvereniging eindigen op het moment dat zij 26,5 jaar werd. Dit was echter nog voor zij haar woning vijf jaar zou hebben gehuurd. Aldus kon de woningbouwvereniging wel opzeggen via het oude recht, maar niet via de huidig geldende regeling.

Uitspraak rechter

Het geschil is vervolgens voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam. De kantonrechter heeft in de uitspraak d.d. 22 mei 2017 uiteindelijk geoordeeld dat een jongerencontract minstens vijf jaar moet duren en dat de jongeren huurbescherming genieten.

Dit geldt niet alleen voor het jongerencontract, maar ook indien een jongere zijn of haar woning huurt op basis van een huurovereenkomst van korte duur.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, of heb je zelf een overeenkomst van korte duur en dreigt de verhuurder met opzegging of ontruiming voordat er vijf jaar zijn verstreken? Neem dan gerust contact op, dan kunnen wij je helpen.

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator