phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Kan een kind een huurcontract overnemen?

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Als huurders duurzaam samenwonen – dat wil zeggen: als zij beiden hun hoofdverblijf in de woning hebben – kan op naam van beide personen met de verhuurder een huurovereenkomst worden gesloten. Dit wordt medehuur genoemd.

Huurbescherming

Medehuur voorziet beide huurders van een (sterke) juridische positie. Zij zijn niet alleen beide hoofdelijk aansprakelijk voor de huurbetaling, maar zij genieten bovenal ieder afzonderlijk huurbescherming. Is sprake van medehuur, dan moet de verhuurder aan beide huurders de huur opzeggen. Laat de verhuurder dit na, dan eindigt enkel de huurovereenkomst met de huurder en wordt de medehuurder huurder.

Ontstaan medehuurderschap

Er zijn twee soorten medehuur en daardoor ook twee manieren waarop medehuur kan ontstaan. Allereerst is er het wettelijk medehuurderschap (medehuur die voortvloeit uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap). Bij scheiding kan de huur overgaan naar de partner die niet de oorspronkelijke huurder was. Als de ex-partners het niet eens zijn, dan beslist de rechter, meestal via een kort geding. Daarnaast is er ‘gewoon’ of contractueel medehuurderschap. In tegenstelling tot het wettelijke medehuurderschap, ontstaat dit niet automatisch. De huurder moet in deze gevallen de verhuurder om medehuurderschap verzoeken. Indien de verhuurder met het verzoek instemt, wordt de tweede huurder op het huurcontract bijgeschreven.

Gerechtelijke procedure

Verhuurders stemmen niet graag in met medehuur, juist vanwege de huurbescherming. De afwijzing van een verzoek is echter niet finaal. Indien de verhuurder niet binnen 3 maanden na het schriftelijke verzoek instemt, kunnen de huurders gezamenlijk de kantonrechter verzoeken vast te stellen dat sprake is van medehuur.

Medehuur in familiaire betrekking

Indien sprake is van huurders die tot elkaar in gezinsverband staan, geldt als uitgangspunt dat niet is voldaan aan het vereiste ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ zoals dat bij een huwelijk of bij niet gehuwde partners wel het geval is. Het inwonen van kinderen bij hun ouders is nu eenmaal gebruikelijk maar niet op één lijn te stellen met een huwelijk. Hierdoor slaagt een beroep op medehuur in gezinsverband vrijwel nooit. Zou dit namelijk wel mogelijk zijn, dan kunnen huurwoningen van generatie op generatie overgaan doordat de kinderen van de huurder zich melden als medehuurder.

In welke gevallen kan er in gezinsverband dan wél een beroep worden gedaan op medehuur? De Rechtbank Rotterdam geeft daar in een opmerkelijk recent vonnis¹ van 3 februari 2017 een antwoord op. Het betreft een moeder en dochter die samenwonen. De moeder huurt haar woning sinds 1969 en haar dochter heeft de gehele huurperiode ook op dat adres ingeschreven gestaan. Zij verzoekt – nadat de termijn van 3 maanden is verstreken – de rechtbank om als medehuurder aangemerkt te worden. De dochter heeft een verstandelijke beperking en lijdt aan epilepsie. De moeder is inmiddels op leeftijd en heeft mantelzorg van zowel haar inwonende dochter, alsook van haar uitwonende andere kinderen. Op basis van de verzorging die moeder en dochter over en weer aan elkaar verlenen, oordeelt de rechtbank dat er in deze zaak sprake is van bijzondere omstandigheden. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een duurzame samenleving tussen ouder en kind. De rechtbank stelt dat de wederzijdse afhankelijkheid verder gaat dan te doen gebruikelijk in een ouder-kind relatie, en neemt aan dat zij daardoor altijd bij elkaar zullen blijven wonen. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de dochter moet worden aangemerkt als medehuurder.

Conclusie

Uit deze uitspraak volgt dat er toch sprake kan zijn van een duurzame samenleving en dat kinderen als medehuurder van hun ouders kunnen worden aangemerkt. Als gevolg hiervan genieten die kinderen in die gevallen ook huurbescherming.

[1] ECLI:NL:RBROT:2017:875

 

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator