phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Nieuwe wet normeert buitengerechtelijke incassokosten

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

schuldsanering

Op 1 juli 2012 gaat de Wet incassokosten in. De bedoeling van deze wet is om duidelijkheid te geven over het bedrag dat in rekening mag worden gebracht wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald.

Hoe werkt het nu

Bij aanmaningen worden wisselende bedragen bovenop de factuur gezet als incassokosten. Advocaten passen een incassotarief toe dat soms, maar niet altijd wordt betaald door de debiteur. Als over de zaak wordt geprocedeerd dan kent de rechter een (beperkte) vergoeding van de buitengerechtelijke kosten toe. Daarnaast kan de rechter de debiteur in de proceskosten veroordelen. Het laatste is gebaseerd op de regels van het procesrecht. Dat verandert niet. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (art. 6:96 BW).

WIK, de nieuwe wet

Op 1 juli 2012 treedt de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (afgekort: WIK) in werking. De wet is van belang voor alle partijen in het incassoproces: de crediteuren, zakelijke debiteuren, consumenten, incassobureaus en deurwaarders voor eenvoudige vorderingen, en advocaten voor complexe vorderingen.

Waarvoor geldt de nieuwe wet

De WIK geldt voor consumenten met een betalingsachterstand en voor zakelijke (B2B) betalingsachterstanden mits met deze partijen geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Het moet gaan om betalingstermijnen die op of na 1 juli 2012 verstrijken. Let op: veel bedrijven gebruiken algemene voorwaarden voor leveringen aan andere bedrijven (B2B). Daarin staan vaak afspraken over incassokosten. Dan geldt de WIK niet.

Eerste aanmaning: geen incassokosten

Een basisregel van de WIK is dat door het sturen van een eerste aanmaning nog geen incassokosten verschuldigd worden. Bij de aanmaning moet gesommeerd worden om binnen 14 dagen te betalen. Tot 1 juli 2015 kan al wel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. In de aanmaning moet staan hoe hoog de incassokosten zullen zijn als de 14 dagen termijn verstrijkt. Verstrijkt de 14 dagen termijn zonder betaling, dan zijn de incassokosten verschuldigd. De WIK zegt niets over uitbesteding. De incassokosten waarvan vergoeding gevraagd wordt kunnen dus zowel betrekking hebben op interne kosten als op de kosten van de partij die de incasso verzorgt.

Hoe worden de incassokosten berekend

De WIK werkt met een gestaffeld tarief:

– minimum: € 40

– tot € 2.500: 15 %

– over het meerdere van € 2.500 tot €   5.000: 10 %

– over het meerdere van € 5.000 tot € 10.000:  5 %

– over het meerdere van € 10.000 tot € 200.000: 1 %

– over het meerdere van € 200.000 tot € 1.000.000: 0,5 %

– maximum:  € 6.775

Tips voor consumenten

  • als u een eerste aanmaning krijgt, mag u incassokosten negeren als deze worden gevraagd. Betaal wel de hoofdsom binnen 14 dagen.
  • als u een deel van de vordering betaalt, mogen de incassokosten alleen over het restant worden berekend.

Het incassotraject nieuwe stijl

Wij adviseren bedrijven om vanaf 1 juli 2012 te incasseren in 3 stappen. Stuur eerst een herinnering, waarbij u geen aanspraak maakt op de incassokosten. Wordt niet betaald? Reken dan de incassokosten uit, stuur de eerste aanmaning, stel de termijn van 14 dagen en maak aanspraak op de incassokosten. Komt er binnen 30 dagen nog geen betaling, en hoort u niets van de debiteur? Geef de zaak dan uit handen voor een gerechtelijke procedure. Lees hier meer over het incasseren van vorderingen.

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator