phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Opinie. Teeven in de Raad van State? Wraak!

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

 

De benoeming van Fred Teeven is op 14 februari 2017 weliswaar uitgesteld, maar niet afgesteld. Dat verklaart de oud-secretaris op 19 april: “ik ben nog in beeld”. De politicus heeft de ambitie om recht te spreken over burgers nog niet laten varen. Want Staatsraden dragen weliswaar geen toga, zij spreken wel recht. En adviseren de regering over de rechtsstatelijke aspecten van wetgeving. Moeten wij ons zorgen maken als Teeven lid wordt van de Raad van State?

Advocaatje pesten

Het antwoord is ja. In de “Groene Amsterdammer” doet Teeven een aantal onthutsende uitspraken. Hij heeft bezuinigd op de advocatuur omdat hij “verstrenging” van het strafrecht er niet doorheen kreeg toen de VVD met de PvdA ging regeren.  Citaat: “toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.” Deze woorden komen dus uit de mond van een man die verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de Veiligheid en de Justitie in ons land. Advocaatje pesten? Dat geeft niet, daar moeten we maar tegen kunnen; ik troost me altijd met de gedachte dat onze grote critici toch opeens de beste advocaat van het land willen als ze flink in de nesten zitten. Waar het om gaat, is dat advocaatje pesten bij Teeven hetzelfde is als burgertje pesten. Advocaten pleiten namelijk voor rechten die mensen hebben. En dat mensen rechten hebben, dat zit Teeven telkens weer dwars. Ook als hij straks bij de Raad van State zit, lijkt mij.

Reactie deken

Algemeen Deken Bart van Tongeren reageert furieus. Hij noemt de uitspraken ontluisterend. “Afknijpen van verdediging in strafzaken beperkt de toegang tot het recht en is een aantasting van de rechtsstaat“, stelt Van Tongeren op Twitter. De Vereniging van Strafrechtadvocaten komt nog met een officiële reactie. “Verbijsterend” en “schokkend” zijn de woorden die nu al op de website staan. De bezuinigingen op de strafadvocatuur zijn verkocht als noodzakelijk, maar Teeven onthult nu de echte reden: de wens te voorkomen dat de advocatuur naar behoren zijn werk kan doen.

Wie spreekt de waarheid?

Er is meer. Kwam de oud-secretaris al in de problemen tijdens de bonnetjes-affaire (lees het boek van Bas Haan), de waarheid brengt hem opnieuw gedoe. Teeven ontkent de uitspraken over het uitschakelen van de advocatuur te hebben gedaan. Wat blijkt: de auteur, Erasmus-hoogleraar Beunders, heeft een opname van het interview aan de Volkskrant gestuurd. Volgens deze krant heeft Teeven zich zelfs nog iets scherper uitgedrukt, zijn woorden zijn mild weergegeven. Teeven was het niet oneens met de concept-tekst van het interview, aldus Beunders.

Teeven zal wel Staatsraad worden

Ik maak me niet de illusie dat de  petitie  van de Piratenpartij (“de voordracht getuigt van weinig begrip en respect voor de burger“) de benoeming van Teeven tot staatsraad zal kunnen stoppen. Dat kan alleen door een verstandig Haags besluit, want je ziet de problemen al komen. Een andere vraag is, wat advocaten er mee aan moeten, als zij voor hun cliënten moeten pleiten bij de Raad van State en Teeven als rechter treffen. 

Wraken?

Ter voorkoming van misverstand, ik ben 20 jaar advocaat en in al die jaren heb ik nog nooit in een concrete zaak aanleiding gezien een rechter te wraken. Het schijnt dat het wrakingsmiddel vaker wordt ingezet, de laatste tijd. Dat zou kunnen, maar ik merk daar niets van. Gaat het te ver om op te roepen een nog te benoemen rechter te wraken in elke zaak zodat hem het werken onmogelijk wordt gemaakt? Zegt u het maar. Uw zitting begint. U gaat de rechtszaal binnen. Daar zit hij. Waar komt u voor? Een omgevingsvergunning, een verblijfsrecht? Een weigering van een kleine gemeente om schuldhulp te verlenen, wellicht? Deze staatsraad heeft op voorhand bekend gemaakt dat hij u zo min mogelijk tijd geeft om uw zaak te bepleiten. Hij ontkent dat wel, maar het bewijs is er. U krijgt bij hem geen kans. Uw cliënt dus ook niet, want uw cliënt heeft een advocaat meegenomen. U weet wel: iemand die je inhuurt om te zeggen wat je zelf zou hebben gezegd als je rechten had gestudeerd. Ik denk dat u de belangen (sorry, ik vergat het criterium. Rechten) van uw cliënten beschadigt als u deze rechter op uw zaak laat zitten. Weg met Fred. Wie maakt een mooie, collectieve pleitnota voor de wrakingskamer? Kan eindeloos worden hergebruikt. En als we straks onder KEI gaan procederen, vragen we Beunders om zijn opname, dan kun je dat meteen uploaden. Dan kan de wrakingskamer er niet omheen. 

Oog om oog

Ik kom zelf niet vaak bij de Raad van State. Het is mijn rechtsgebied niet. Maar advocaten en alle andere juristen die als gemachtigde bij de Raad van State procederen kunnen hun borst nat maken als Teeven recht gaat spreken. Misschien is het beter om gewoon met zijn allen af te spreken dat hij die kans niet mag krijgen. Teeven neigde in zijn Amsterdamse tijd van crimefighter al naar het “oog om oog, tand om tand” principe van de oude Germanen, is mij wel eens verteld. Welnu, als Teeven als politicus doelbewust advocaten uitschakelt omdat hij zo de rechten van verdachten in een strafproces kan uithollen, dan moet je als advocaat ook niet aarzelen deze man als rechter uit te schakelen door hem te wraken. Iedere keer weer.

The first thing we do….

….let’s kill all the lawyers. Aan deze beroemde woorden moest ik denken toen ik het interview met Teeven las. Het verschil is: in de tijd van Henry VI was er nog geen rechtsstaat. De despoot kon lastige mensen die verstand hebben van rechten die andere mensen tegenover de despoot hebben de mond snoeren. U weet wel, met zo’n bal aan de voet in de kerker. In onze tijd is er wel een rechtsstaat. Collega’s, confrères: wees niet bang. Wraken, wraken, wraken.

Geschreven door Marius Hupkes. Dit artikel geeft de persoonlijke mening van de auteur weer.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator