Ons kantoor start binnenkort een rechtszaak om duidelijkheid te krijgen over de structuur van cryptoexchange Binance. Het gaat om een voorprocedure die noodzakelijk is om Binance in een  vervolgzaak aansprakelijk te stellen voor het faciliteren van frauduleuze geldstromen met hoge schades van de cliënten van ons kantoor.

Aanleiding

Ons kantoor heeft Binance namens cliënten die het slachtoffer zijn van boilerroomfraude aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Bij boilerroomfraude verkopen criminelen nepbeleggingen via websites. Slachtoffers zien eerst stijgende koersen en worden zo verleid steeds meer in te leggen. Als de gedupeerde geld wil opnemen, wordt hij vaak eerst onder druk gezet om nog meer bij te storten. Uiteindelijk beseft de gedupeerde dat hij is opgelicht. De “scammers” gebruiken graag cryptoexchanges als betaalmethode, omdat ze op die manier de buit makkelijk weg kunnen sluizen. Dit wordt witwassen genoemd. Daarbij hebben ze een voorkeur voor cryptoexchanges met een “decentrale structuur” die de transacties niet of slechts beperkt controleren. Nederlandse cryptoexchanges die een registratie hebben bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank N.V, komen we bij deze fraudevorm nauwelijks tegen. Deze exchanges hebben verschillende maatregelen genomen om fraude en witwassen te bestrijden. Zogenaamde illegale, decentrale cryptoexchanges zoals Binance hebben dat niet, zodat het logisch is dat criminelen een voorkeur hebben voor het platform van Binance.  Er lopen al rechtszaken over boilerroomfraude tegen concurrenten van Binance, zoals Coinbase, Crypto.com en Coinmetro. Deze hebben geen decentrale structuur en maken in hun voorwaarden duidelijk wie de contractspartij is zodat de voorprocedure niet nodig is.

Binance speelt verstoppertje

Als we Binance aansprakelijk stellen, is de reactie van het bedrijf dat de Nederlandse consument geen contract heeft met het aangeschreven bedrijf, maar met een ander onderdeel van Binance, zonder dat Binance wil zeggen welk bedrijf dat is. Het gaat hier om een uitgekookt trucje om gedupeerden te misleiden en te voorkomen dat Binance verantwoordelijk wordt gesteld. Volgens de voorwaarden van Binance moet een rechtszaak worden aangespannen op de Kaaiman eilanden, terwijl een consument volgens Europese en Nederlandse regels altijd bij de eigen rechter terecht kan. Maar deze regel is wel gekoppeld aan het bestaan van een consumentenovereenkomst met een specifiek bedrijf dat dan door een lokale deurwaarder op zijn vestigingsadres (waar ook ter wereld) opgeroepen kan worden om voor de Nederlandse rechter te verschijnen. De truc waarmee Binance dus hoopt te ontkomen aan bemoeienis van Nederlandse rechters, is dat zij desgevraagd niet wil vertellen wie naast de consument de andere partij bij het contract is. Als Binance een transparante, duidelijke structuur had – bijvoorbeeld een moederbedrijf, een “holding”, en een werkmaatschappij (“dochter”), en duidelijke contractsvoorwaarden, dan was het probleem nog wel te overzien. Maar zoals uit een overzicht blijkt bestaat Binance uit ruim 55 verschillende bedrijven die allemaal op een verschillende plek zijn gevestigd. Enkele van deze vestigingslanden doen niet aan internationale juridische samenwerking of zijn een soort belastingparadijs. Het is voor een Nederlandse consument praktisch onmogelijk en onbetaalbaar om al deze entiteiten op te roepen voor een rechtszaak in Nederland. Alleen als de schade heel hoog is heeft het zin hiervoor kosten te maken. Een door fraude gedupeerde belegger uit Zwitserland met een schade van USD 140.000.000 accepteerde deze spelletjes niet, hij koos er voor om maar liefst 47 bedrijfsonderdelen van Binance op te roepen voor een procedure op de Kaaiman eilanden. Wij vinden deze aanpak niet aantrekkelijk voor slachtoffers van fraude met een lagere schade via het Binance-platform. Ten eerste is het erg duur om zoveel partijen op te roepen. Ten tweede lijkt het er op dat het bedrijf dat op de Kaaiman eilanden was gevestigd (Binance Holdings Ltd) inmiddels alweer is opgeheven. Toeval of niet, het “geliquideerde” bedrijf is hetzelfde bedrijf dat in april 2022 een hoge boete van EUR 3.325.000 kreeg opgelegd van De Nederlandsche Bank N.V. wegens illegale activiteiten op de Nederlandse markt. Je vraagt je af of er een verband bestaat….

Wat zegt Binance zelf nu precies?

In de correspondentie die wij met Binance hebben gevoerd zegt Binance in de eerste plaats dat een Nederlandse consument geen contract heeft met Binance Holdings Ltd en ook niet met Binance Nederland B.V.  zodat de Nederlandse rechter geen bevoegdheid heeft. Namens wie dit antwoord wordt gegeven is niet duidelijk. Wat Binance niet wil zeggen is met wie een Nederlandse consument dan wel een contract heeft. Als Binance dat zou vertellen, dan ontstaat alsnog bevoegdheid en kunnen Nederlandse rechtbanken zaken tegen Binance gaan behandelen, omdat de wettelijke bepalingen over bevoegdheid zijn gekoppeld aan de contractuele relatie. Vandaar dat wij deze strategie van Binance “verstoppertje spelen” noemen. Daarnaast zegt Binance nog iets anders, namelijk dat alleen op de Kaaiman eilanden tegen Binance geprocedeerd kan worden (al is onduidelijk tegen wie). Daarbij geldt dan nog steeds dat tientallen bedrijven moeten worden opgeroepen. De regering van de Kaaimaneilanden zegt dat Binance illegaal is. De contractsvoorwaarden van Binance zijn ook zo vaag mogelijk, in deze voorwaarden noemt Binance zichzelf een “ecosysteem” waaraan allerlei “operators” verbonden zijn, die een team, of een bedrijf, of een persoon zouden kunnen zijn, en dat kan ook nog op elk moment veranderen. Een jurist kan zo niet vaststellen met wie hij te maken heeft als hij een dagvaarding wil opstellen, en een klant kan niet vaststellen met wie hij een contract heeft gesloten. Uiteraard zijn onze cliënten niet de enigen die tegen deze problemen aanlopen. Reuters schrijft over een al lang lopend onderzoek van de Amerikaanse justitie tegen Binance. Het lijkt er op dat de woorden “decentraal”, “ecosysteem” en “operator” onderdeel zijn van een strategie van Binance om zich niet te hoeven verantwoorden.

Inzet van de rechtszaak

Wij gaan de rechter in een kort geding vragen om Binance te veroordelen om bekend te maken wie de contractspartij is. We gaan er van uit dat een bedrijf dat hierover geen vragen wil beantwoorden onrechtmatig handelt tegenover een consument. De rechter kan zich bevoegd verklaren omdat in Nederland de schade ontstaat die het gevolg is van het niet kunnen dagvaarden bij de Nederlandse rechter. Als de procedure slaagt is de weg vrij om Binance in een bodemprocedure aansprakelijk te stellen  voor de schade die het gevolg is van de illegale activiteiten in Nederland.

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u zelf schade geleden en wilt u zich aanmelden? Neem contact op via support@hupkesadvocaten.nl. We vragen onze cliënten bij fraude via cryptovaluta altijd aangifte te doen bij de politie.