phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Scheiden zonder rechter? Toch maar niet

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

In januari 2016 berichtte ik over het wetsvoorstel dat mogelijk zou moeten maken dat in Nederland echtparen kunnen scheiden zonder rechter. De wet gaat niet door. 

Lot van wetsvoorstel onduidelijk

Het is lange tijd onduidelijk gebleven of het wetsvoorstel (lees hier mijn artikel) zou worden aangenomen, of niet; tot vorige week. Nadat het voorstel tijdens de kabinetsformatie al controversieel was verklaard, verschenen vorige week berichten in de pers dat het wetsvoorstel zou zijn ingetrokken, zie bijvoorbeeld het AD. Waar deze berichten vandaan kwamen werd niet meteen duidelijk. In het regeerakkoord is ongeveer een halve pagina ingeruimd voor voorstellen op het vlak van familierecht, maar daarin wordt net gerept over scheiden zonder rechter. Dat laatste is overigens niet geheel verwonderlijk, aangezien in een regeerakkoord eerder zaken zullen staan die partijen wél zullen doen, dan zaken die ze níet zullen doen.

Brief Rutte

De bron van het nieuws is echter een brief van de minister president van 1 november 2017. Daarin staat droog dat het bewuste wetsvoorstel 34118 wordt ingetrokken. Ook in de voorzienbare toekomst is dus een gang naar de rechter nodig als mensen willen scheiden.

Kritiek

Op het wetsvoorstel was al veel kritiek. Belangrijk punt betrof de voorlichting van de aanstaande ex-echtelieden. Deze zorgplicht ligt momenteel bij advocaten, die mede op grond van hun procesmonopolie zijn belast met een zorgplicht voor hun cliënten. Bij echtscheiding gaat deze zorgplicht ook om voorlichting, zodat de scheidende partijen op grond van een juist en volledig beeld beslissingen kunnen nemen over hun echtscheiding. Een echtscheiding kan immers grote gevolgen hebben. Denk daarbij aan het verdelen van gemeenschappelijke bezittingen en schulden en verandering van inkomens als gevolg van het eindigen van het eindigen van en fiscaal partnerschap, e.e.a. uiteraard afhankelijk van het geval.

Rol ambtenaren

Een idee was de voorlichting bij echtscheiding te laten doen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar die zijn daarvoor niet opgeleid en hebben in het algemeen ook niet de kennis daarvoor. Zeker bij complexe zaken zou dat kunnen gaan knellen. Van de nieuwe regeringspartijen was naar verluid alleen de VVD nog voor het wetsvoorstel. Dat het wetsvoorstel dus sneuvelt met het aantreden van het nieuwe kabinet is dus geen verrassing.

Geregistreerd partnerschap

Overigens is het niet zo dat in alle gevallen een gang naar de rechter moet worden gemaakt wanneer mensen uit elkaar willen. Mensen met een geregistreerd partnerschap konden dit al laten ontbinden zonder tussenkomst van rechter. Voorwaarde is echter wel dat binnen het geregistreerd partnerschap geen sprake is van minderjarige kinderen. Zijn die er wel, dan is alsnog een gang naar de rechter noodzakelijk, zodat deze met name de belangen van deze kinderen bij de scheiding in de gaten kan houden.

Gepubliceerd door Rein Eilers

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator