phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Tijdelijke verhuur van een woning – drie valkuilen

Eigenaren van een woning die hun woning willen verhuren krijgen te maken met de huurbescherming. Is tijdelijke verhuur mogelijk? Wat zijn de rechten van de partner van een huurder? Rein Eilers bespreekt de valkuilen voor woningverhuurders.

Lees verder
separator

Coronacrisis, salaris en NOW

De regering komt werkgevers tegemoet met de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), in de hoop dat werknemers tijdens de Corona-crisis niet massaal worden ontslagen. Welke haken en ogen zitten er aan deze regeling?

Lees verder
separator

Scheiden en pensioen – veranderingen op komst

De regering wil de Wet verevening pensioenrechten herzien. Op dit moment kunnen pensioenrechten op aanvraag na scheiding worden verevend. In de toekomst ligt het in de bedoeling dat de ex-partners automatisch rechten krijgen (conversie).

Lees verder
separator

Kogel door de kerk: korter alimentatie betalen

De eerste kamer heeft een nieuwe wet goedgekeurd waarmee de duur van de partneralimentatie na echtscheiding korter wordt. Er gelden wel uitzonderingen en er komt een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Advocaat familierecht Rein Eilers bespreekt de nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2020.

Lees verder
separator

Einde gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

De gemeenschap van goederen als standaardregeling voor het huwelijk wordt op 1 oktober 2018 afgeschaft. Er komt een nieuw systeem voor in de plaats.

Lees verder
separator

Scheiden zonder rechter? Toch maar niet

Het bekritiseerde wetsvoorstel “scheiden zonder rechter” is ingetrokken. Tijdens de kabinetsformatie was het voorstel al controversieel verklaard. De voorlichting aan de scheidende partners was niet goed geregeld; nu blijft dat een taak voor de advocatuur.

Lees verder
separator

Scheiden en alimentatie – maatwerk met voortdurende onduidelijkheden – deel 2: regels in de praktijk

Aan de hand van de manier waarop wordt omgegaan met het Kindgebonden Budget en de Alleenstaande Ouderkop, wordt kort uitgelegd dat het vaststellen van alimentatie meer is dan alleen het invullen van getallen in een rekenprogramma. Het Kindgebonden Budget (KGB) is een inkomensafhankelijke bijdrage van maximaal EUR 3.066 per jaar (2016) in de kosten van de kinderen tot 18 jaar, te ontvangen naast de kinderbijslag, en de Alleenstaande Ouderkop (AOK). De Alleenstaande Ouderkop (AOK) is een extra ondersteuning voor alleenstaande ouders van maximaal EUR 3.050 per jaar (2016).

Lees verder
separator

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Tweede Kamer

Op dit moment is nog de algehele gemeenschap van goederen de norm. Deze typisch Nederlandse regeling komt erop neer dat wanneer mensen trouwen, alle bezittingen en schulden van de toekomstige echtelieden, en alles wat zij tijdens het huwelijk verwerven of aangaan (schulden), gemeenschappelijk is. Hiervan kan slechts worden afgeweken als dit bij het aangaan van het huwelijk wordt afgesproken in huwelijkse voorwaarden, of wanneer een erflater dit in een testament zo bepaalt.

Lees verder
separator

Scheiden en alimentatie – maatwerk met voortdurende onduidelijkheden – deel 1: de regels

Bij een echtscheiding is het betalen van kinder- en/of partneralimentatie vaak een van de grote onderwerpen waarover beslissingen moeten worden genomen. Hoe wordt bepaald wat er na de echtscheiding aan alimentatie zal worden betaald? Welke regels gelden er en hoe werken die?

Lees verder
separator

Scheiden zonder rechter

Op dit moment loopt in de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat scheiden zonder rechter mogelijk moet maken, althans voor sommigen. Volgens het wetsvoorstel zal in de toekomst scheiden zonder de tussenkomst van een rechter mogelijk worden.

Lees verder
separator