phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Verandering in berekening kinderalimentatie

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

kinderalimentatie

Op 15 januari 2015 is er op onze website een artikel geplaatst over de Wet Hervorming Kindregelingen die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderen herzien. Een gevolg van die wet is dat het kindgebonden budget is verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’, waardoor het kindgebonden budget per 1 januari 2015 hoger uitvalt. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting.

De Expertgroep Alimentatienormen heeft geadviseerd om het totale kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van een kind. Dit advies is door veel rechtbanken opgevolgd en heeft vaak tot zeer onredelijke uitkomsten geleid. In sommige zaken kon de rechter geen alimentatie vaststellen omdat er geen behoefte meer resteerde waarin de ouders moesten voorzien. Dit terwijl er wel voldoende draagkracht was bij de alimentatieplichtige ouder.

In de rechtspraktijk heeft het advies van de Expertgroep Alimentatienormen tot discussie geleid en er zijn zaken bekend waarbij rechters verschillend oordeelden over een alimentatiekwestie.

Uitspraak Hoge Raad & gevolgen

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 geoordeeld dat de rekenmethode fout is. Bij de berekening van kinderalimentatie moet wel rekening worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. Het kindgebonden budget wordt dus niet langer in aanmerking genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Verder dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouder kop en het overige deel van het kindgebonden budget. Beide tegemoetkomingen verhogen de draagkracht van de alleenstaande ouder.

Aanvraag herberekening alimentatie

Als uw alimentatie na 1 januari 2013 is vastgesteld of is gewijzigd dan kan het zinvol zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. De alimentatie kan hoger uitvallen. Indien u een herberekening wenst, dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen zodat wij u een inschatting kunnen geven van uw positie bij de toepassing van de beslissing van de Hoge Raad. Ook kunt u mij rechtstreeks benaderen per e-mail schaik@hupkesadvocaten.nl

 

geplaatst door Melanie van Schaik

melanie-2016

Melanie van Schaik is advocaat familierecht

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator