phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Tweede Kamer

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

bezit01

Op dit moment is nog de algehele gemeenschap van goederen de norm. Deze typisch Nederlandse regeling komt erop neer dat wanneer mensen trouwen, alle bezittingen en schulden van de toekomstige echtelieden, en alles wat zij tijdens het huwelijk verwerven of aangaan (schulden), gemeenschappelijk is. Hiervan kan slechts worden afgeweken als dit bij het aangaan van het huwelijk wordt afgesproken in huwelijkse voorwaarden, of wanneer een erflater dit in een testament zo bepaalt.

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer echter het wetsvoorstel aangenomen waarmee Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet  worden gewijzigd. Daarmee wordt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt.

Als het aangenomen voorstel wet wordt zal een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe norm worden in het huwelijksvermogensrecht. Alleen wat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd valt dan in de gemeenschap. Het vermogen dat zij voor het huwelijk bezaten blijft daarbuiten. Het zelfde geldt voor giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen.

Het wetsvoorstel heeft daarnaast ook regels voor het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en de wijze waarop vermogen van de onderneming van één van de echtgenoten in de gemeenschap valt. Tenslotte heeft het voorstel regels over manier waarop met schulden moet worden omgegaan als de gemeenschap wordt ontbonden, zoals bij echtscheiding en wordt het recht op terugneming bij faillissement van een van beide echtgenoten nader geregeld.

Voor bestaande huwelijken verandert er niets zolang deze hun huwelijksvermogensregime niet zelf wijzigen, bijvoorbeeld door het alsnog aangaan van huwelijkse voorwaarden.

Gaan we een historische wijziging zien van de typisch Nederlandse gemeenschap van goederen? Het woord is nu aan de Eerste Kamer.

 

Geplaatst door Rein Eilers

rein-2016

Rein Eilers is advocaat en gespecialiseerd in familierecht

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator