phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Wetswijzigingen in het familierecht met ingang van 1 april 2014

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

lesbisch-ouderschap

Met ingang van 1 april 2014 worden nieuwe wettelijke regels van kracht in het familierecht. De nieuwe regels gaan niet over het traditionele man-vrouw huwelijk maar over gelijkstelling van andere samenlevingsvormen. Hiermee wordt het familierecht gemoderniseerd.

Lesbisch ouderschap

Bij lesbische stellen wordt de positie van de partner van de moeder sterker. Zij kan juridisch ouder worden van het kind, zonder dat daar een juridische (adoptie)procedure voor hoeft te worden gevolgd.  Deze nieuwe wet geeft lesbische stellen en hun kinderen op het gebied van ouderschap en afstamming dezelfde rechten als heterostellen.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat de biologische moeder en haar partner met elkaar zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn op het moment van de geboorte van het kind. Ook geldt als voorwaarde dat gebruik is gemaakt van een officiële anonieme zaaddonor. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de partner automatisch juridisch ouder. Daar is dus geen beslissing van de rechter voor nodig.

Erkenning door partner

Het ligt anders als het lesbische koppel niet is gehuwd dan wel geen geregistreerd partner heeft, dan wel als de zaaddonor/verwekker een bekende is. In dat geval kan de partner juridisch ouder van het kind worden door het kind te erkennen met toestemming van de moeder. Als de moeder eerder al toestemming heeft gegeven aan de verwekker (of als de rechter plaatsvervangende toestemming heeft gegeven) dan is dit niet meer mogelijk, het kind is dan immers al erkend door een ander.

Niet meer dan twee ouders

Bij lesbische koppels met kinderen groeien de kinderen op in een gezin met twee moeders. De biologische vader kan een anonieme zaaddonor zijn maar ook een bekende van de moeders. In het laatste geval kan de verwekker een kleine, maar ook een grote rol spelen als ouder van het kind, afhankelijk van de afspraken die vooraf zijn gemaakt. Het wettelijke uitgangspunt blijft echter dat een kind nooit meer dan twee juridische ouders kan hebben. Dat geldt ook als de vader-verwekker enerzijds en de partner van de moeder anderzijds beiden een grote rol spelen in het leven van het kind. De biologische moeder heeft een sleutelrol. Zij kan (als de verwekker een bekende is) bepalen of het juridische ouderschap wordt toegekend aan haar partner, dan wel aan de biologische vader. Het kan zijn dat de rechter moet beslissen als een geschil hierover ontstaat. Dat was al zo, en geldt ook onder de nieuwe wet. Als de verwekker een bekende is en geen anonieme donor, dan blijft het belangrijk om afspraken te maken.

Vader bij geregistreerd partnerschap wordt juridisch ouder

Bij huwelijk wordt de man die is gehuwd met de moeder automatisch de juridische vader als een kind wordt geboren. Die regel geldt vanaf 1 april 2014 ook voor de man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder als het kind wordt geboren. Net als bij het huwelijk leidt een geregistreerd partnerschap dus automatisch tot het ouderschap van de partner van de moeder. Daarmee worden aan het geregistreerd partnerschap, net als aan het huwelijk, afstammingsrechtelijke gevolgen verbonden. Erkenning van het kind is hiervoor niet meer nodig.

Gehuwde man kan kind buiten huwelijk erkennen

Tot 1 april 2014 geldt de regel dat een getrouwde man weliswaar automatisch vader wordt van kinderen die binnen zijn huwelijk worden geboren, maar hij kan (zonder toestemming van de rechter) geen andere kinderen erkennen. De man die een geregistreerd partnerschap heeft kon wel een kind erkennen buiten de kinderen die hij met zijn partner heeft. Dat onderscheid is een vorm van ongelijke behandeling van vaders. Om die reden wijzigt de wet. Een gehuwde man kan vanaf 1 april 2014 een kind van een andere vrouw erkennen. Met andere woorden, een man kan kinderen hebben met de vrouw waarmee hij getrouwd is en daarnaast kan hij de juridische vader zijn van kinderen met een andere moeder, die zijn geboren buiten het huwelijk.

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator