phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Ambtenarenrecht


Deel deze pagina
 •  
 •  
 •  

Het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen wijkt af van dat voor werknemers in de particuliere sector. Voor deze laatste groep is het burgerlijk procesrecht van toepassing; voor ambtenaren geldt de Algemene wet bestuursrecht. Per sector is sprake van verschillende rechtspositieregelingen. Dat alles is vaak zo specifiek, dat de inbreng van een advocaat met specialistische juridische kennis en ervaring het grote verschil kan maken.

 • Disfunctioneren: heeft u als overheidswerkgever vragen over de opbouw van een dossier of heeft u hier als ambtenaar vragen over?
 • Ontslag: is een algemene ontslaggrond of een specifieke ontslaggrond, bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, wegens verstoorde verhoudingen of wegens plichtsverzuim aan de orde?
 • Arbeidsongeschiktheid: hoe voldoet u aan uw re-integratieverplichtingen?
 • Integriteit: hoe gaat u om met een integriteitsschending?
 • Reorganisatie: is er sprake van het opheffen van een betrekking en boventalligheid of heeft u vragen over een Van Werk naar Werk-traject?
 • Medezeggenschap: is er een rol voor de OR en/of het Georganiseerd Overleg?
 • Arbeidsvoorwaarden: heeft u vragen over een aanstellingsbesluit, bezoldiging (met aandacht voor de Wet normering topinkomens), arbeidstijden, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaardelijke aspecten?
 • WNRA: vraagt u zich af wat er gewijzigd is sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

Onze advocaten beschikken over een gedegen kennis van de verschillende rechtspositieregelingen en zijn ze op de hoogte van de meest recente rechtspraak. Wij helpen u graag met al uw vragen!


Deel deze pagina
 •  
 •  
 •