phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Dienstenrichtlijn

separator

Met ingang van 28 december 2009 heeft Nederland de dienstenrichtlijn van de Europese Unie ingevoerd (Richtlijn 2006/123/EG). Advocaten zijn op grond van die richtlijn verplicht openbare informatie te geven over hun dienstverlening.

Verplichte mededelingen op grond van art. 6:230b B.W.:

Handelsnaam van het kantoor:

Hupkes c.s. advocaten

Rechtsvorm van het kantoor:

Combinatie van stichting en eenmanszaken 

Statutaire naam:

stichting Hupkes c.s. advocaten

Geografisch adres:

Emerald House
Jozef Israëlskade 48b
1072 SB Amsterdam.

tel.: + 31 (0) 20 696 3000
fax: + 31 (0) 20 696 4008
email: info@hupkesadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer:

50437275 KvK Amsterdam

Inschrijving als advocaat:

Onze advocaten zijn ingeschreven bij:
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 9
2596 XM ’s-Gravenhage

tel. 070-3353535
info@advocatenorde.nl

BTW-nummer:

8227.41.179B01 (Hupkes c.s. advocaten)

Algemene voorwaarden:

Ga naar de algemene voorwaarden

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten die met ons kantoor worden gesloten is Nederlands recht van toepassing

Bevoegde rechter:

De rechter te Amsterdam, Nederland

De vooraf vastgestelde prijs:

Ga naar pagina tarieven

Beschrijving dienstverlening:

Wij verlenen rechtsbijstand in procedures en geven juridisch advies

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering:

Wij zijn voor eventuele beroepsfouten verzekerd bij:
HDI-Gerling verzekeringen N.V.
p/a Niehoff Werning
Postbus 1710
3800 BS Amersfoort

Polisnummer: VS-93070834
Dekking: € 1.000.000 per gebeurtenis, maximaal € 4.000.000 per jaar; voor bedrijfsaansprakelijkheid is het maximum € 1.250.000 beperking aansprakelijkheid wij sluiten onze aansprakelijkheid voor schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt, alsmede voor schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, uitdrukkelijk uit.

Klachtenreglement:

Download hier het klachtenprotocol van ons kantoor (pdf)

Aanvullende mededelingen op grond van art. 6:230d B.W.:

Melding samenwerking:

Niet van toepassing

Relevante nevenfuncties:

Mr M.A. Hupkes:
– auditor Nederlandse advocaten (tot 1 januari 2010)
– plv. griffier Raad van Discipline ressort Amsterdam 

Regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling bij nevenfuncties:

Melding vooraf via zakenlijst raad van discipline