DIENSTENRICHTLIJN

Met ingang van 28 december 2009 heeft Nederland de dienstenrichtlijn van de Europese Unie ingevoerd (Richtlijn 2006/123/EG). Advocaten zijn op grond van die richtlijn verplicht openbare informatie te geven over hun dienstverlening.

Verplichte mededelingen op grond van art. 6:230b B.W.

Handelsnaam van het kantoor: Hupkes c.s. advocaten
Rechtsvorm van het kantoor: Samenwerkingsverband van eenmanszaken. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand met de betreffende zelfstandige advocaat. De samenwerking is georganiseerd via een praktijkstichting die geen juridische diensten levert.
Statutaire naam: stichting Hupkes c.s. advocaten
Geografisch adres: Regus Buitenveldert Offices I
Weerdestein 97
1083 GG Amsterdam
tel.: + 31 (0) 20 696 3000
fax: + 31 (0) 20 696 4008
email: info@hupkesadvocaten.nl
Kamer van Koophandel nummer: Mr. Hupkes: 34305766
Mr Hoogendoorn: 80499937
Mr Keet: 64894021
Mr Ruys: 63469472
Praktijkstichting: 77508890
Inschrijving als advocaat: Onze advocaten zijn ingeschreven bij:
Nederlandse Orde van Advocaten
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
tel. 070-3353535
info@advocatenorde.nl
BTW-nummer: mr L.T.M. Keet: NL218595384B01
mr D.W. Ruys: NL001715248B03
mr M.A. Hupkes: NL001975537B49
mr. H.F.C. Hoogendoorn: NL003448056B03

Het BTW nummer van onze praktijkstichting is:
Stichting Hupkes c.s. advocaten: NL861029598B01

Algemene voorwaarden: Ga naar de Algemene voorwaarden
Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten die met ons kantoor worden gesloten is Nederlands recht van toepassing
Bevoegde rechter: De rechter te Amsterdam, Nederland
De vooraf vastgestelde prijs: Ga naar de pagina Tarieven
Beschrijving dienstverlening: Wij verlenen rechtsbijstand in procedures en geven juridisch advies
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Mr. Hoogendoorn is verzekerd bij Zurich Insurance plc, gevestigd aan de Muzenstraat 31 (2511 VW) Den Haag, polisnummer V0100130901.
Mr. Keet is verzekerd bij HDI Global Specialty SE, gevestigd aan de Blaak 34 (3011 TA) Rotterdam, polisnummer 93071703.
Mrs. Ruys en Hupkes zijn verzekerd bij bij HDI Global Specialty SE, gevestigd aan de Blaak 34 (3011 TA) Rotterdam, polisnummer V0729792173.
Klachtenreglement: Download het Klachtenprotocol van ons kantoor

Aanvullende mededelingen op grond van art. 6:230d B.W.

Melding samenwerking: Niet van toepassing
Relevante nevenfuncties: Mr M.A. Hupkes:
– auditor Nederlandse advocaten (tot 1 januari 2010)
– plv. griffier Raad van Discipline ressort Amsterdam (tot 2015)
Regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling bij nevenfuncties: Niet van toepassing

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Wij helpen onze cliënten aan een oplossing voor hun rechtsvraag. Zonder poespas, transparant over de kosten en met een zo scherp mogelijke inschatting van uw kansen als u moet procederen bij de rechtbank.

NEEM CONTACT OP