phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Dienstenrichtlijn

separator

Met ingang van 28 december 2009 heeft Nederland de dienstenrichtlijn van de Europese Unie ingevoerd (Richtlijn 2006/123/EG). Advocaten zijn op grond van die richtlijn verplicht openbare informatie te geven over hun dienstverlening.

Verplichte mededelingen op grond van art. 6:230b B.W.:

Handelsnaam van het kantoor:

Hupkes c.s. advocaten

Rechtsvorm van het kantoor:

Combinatie van stichting en eenmanszaken. Een advocaat van ons kantoor is hetzij zelfstandig dan wel in loondienst bij de stichting. 

Statutaire naam:

stichting Hupkes c.s. advocaten

Geografisch adres:

Regus Buitenveldert Offices I
Weerdestein 97
1083 GG Amsterdam

tel.: + 31 (0) 20 696 3000
fax: + 31 (0) 20 696 4008
email: info@hupkesadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer:

 77508890 Amsterdam

Inschrijving als advocaat:

Onze advocaten zijn ingeschreven bij:
Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 9
2596 XM ’s-Gravenhage

tel. 070-3353535
info@advocatenorde.nl

BTW-nummer:

8227.41.179B01 (Hupkes c.s. advocaten)

Algemene voorwaarden:

Ga naar de algemene voorwaarden

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten die met ons kantoor worden gesloten is Nederlands recht van toepassing

Bevoegde rechter:

De rechter te Amsterdam, Nederland

De vooraf vastgestelde prijs:

Ga naar pagina tarieven

Beschrijving dienstverlening:

Wij verlenen rechtsbijstand in procedures en geven juridisch advies

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering:

Wij zijn voor eventuele beroepsfouten verzekerd bij:
HDI-Gerling verzekeringen N.V.
p/a Niehoff Werning
Postbus 1710
3800 BS Amersfoort

Polisnummer: VS-93070834
Dekking: € 1.000.000 per gebeurtenis, maximaal € 4.000.000 per jaar; voor bedrijfsaansprakelijkheid is het maximum € 1.250.000 beperking aansprakelijkheid wij sluiten onze aansprakelijkheid voor schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt, alsmede voor schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, uitdrukkelijk uit.

Let op! Onze advocaten oefenen zelfstandig de praktijk uit, er kan een andere verzekering van toepassing zijn.

Klachtenreglement:

Download hier het klachtenprotocol van ons kantoor (pdf)

Aanvullende mededelingen op grond van art. 6:230d B.W.:

Melding samenwerking:

Niet van toepassing

Relevante nevenfuncties:

Mr M.A. Hupkes:
– auditor Nederlandse advocaten (tot 1 januari 2010)
– plv. griffier Raad van Discipline ressort Amsterdam (tot 2015)

Regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling bij nevenfuncties:

n.v.t.