MEER OVER ONZE TARIEVEN

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is bij ons kantoor gratis. We kijken wel vooraf of wij u met uw rechtsvraag kunnen helpen, zodat we u vragen vooraf aan te geven wat voor soort rechtsvraag u wilt bespreken.

Meldt u aan voor ons spreekuur

Vaste prijzen of uurtarief?

Vaste prijzen (fixed fee)

Als vrij snel duidelijk is dat in uw zaak een procedure noodzakelijk is, dan is het vaak mogelijk een vaste prijs af te spreken voor de zaak. Bij het intakegesprek adviseren wij u over de keuze. Als u zo af en toe advies nodig heeft, of als nog niet duidelijk is of een procedure nodig is, dan is een uurtarief meestal gunstiger. Het voordeel van een fixed fee is dat u vooraf weet wat de kosten zijn.

Uurtarief

Ons uurtarief is maatwerk. We kijken onder meer naar het financieël belang van de zaak en naar specialistische kennis die we hebben op het betreffende rechtsgebied. Een hoger uurtarief voor uw zaak hoeft zeker niet te betekenen dat u duurder uit bent als de advocaat specialistische kennis in huis heeft. Indicatief hanteren we uurtarieven tussen € 170,– en € 250,–  (exclusief BTW) afhankelijk van het belang van de zaak.

Rechtsbijstandsverzekering of pro deo?

Rechtsbijstandsverzekering en vakbonden

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS, ARAG of bij een andere verzekeraar of bent u lid van een vakbond die rechtshulp geeft? Dan bent u niet verplicht om gebruik te maken van de rechtshulp van de jurist van de verzekeraar of de bond. U heeft namelijk vrije advocaatkeuze. U heeft recht op de kwaliteit van een advocaat: daarvoor bent u verzekerd! Wij spreken voor u de vergoeding af met de verzekeraar. Wij werken samen met alle bekende rechtsbijstandsverzekeraars. Overigens komt het voor dat een bepaald type zaak niet onder de verzekeringsdekking valt, vanwege de gekozen verzekeringsmodule of vanwege uitsluitingen in de polis.

Gefinancierde rechtsbijstand

Het is mogelijk dat u op grond van uw inkomen in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde (toevoeging of pro deo). Hier vindt u alle informatie over toevoegingen. Wij kunnen een zaak helaas niet altijd op basis van een toevoeging aannemen. Dit hangt onder meer af van de vraag of de advocaat staat ingeschreven voor het betreffende rechtsgebied.

Bijkomende kosten (verschotten)

Bij een procedure komen kosten van derden kijken die wij voorschieten en doorbelasten. De rechtbank rekent bijvoorbeeld een heffing voor het starten van een rechtszaak (griffierecht). De deurwaarder rekent een vergoeding voor het uitbrengen van een dagvaarding, enzovoort. Deze kosten bespreken we zoveel mogelijk vooraf met u.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Wij helpen onze cliënten aan een oplossing voor hun rechtsvraag. Zonder poespas, transparant over de kosten en met een zo scherp mogelijke inschatting van uw kansen als u moet procederen bij de rechtbank.