Loading...

ALIMENTATIE

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Kinderalimentatie geldt voor alle relatievormen, dus niet alleen voor ex-gehuwden. Partneralimentatie geldt alleen tussen ex-gehuwden. Ons kantoor is gespecialiseerd in het berekenen en vast laten stellen van beide soorten alimentatie. Op deze pagina leggen we partneralimentatie uit.

Hoe wordt alimentatie berekend

Alimentatie wordt berekend door advocaten. Er zijn ook rekenprogramma’s te vinden op internet maar die programma’s zijn voor veel situatie te simpel. De alimentatie wordt berekend met hulp van de Tremanormen. Dat is een soort richtlijn die regelmatig wordt aangepast. In de richtlijn staat hoe de draagkracht wordt berekend van de partner die moet betalen en hoe de behoefte wordt berekend van de partij die de alimentatie ontvangt. Alimentatie is geen straf of boete die oneindig hoog kan worden, het is de bedoeling dat de berekening wordt geobjectiveerd. Daarmee wordt bedoeld dat bij gelijke inkomens en bij gelijke andere omstandigheden (hoogte woonlasten, zorgverdeling, enz.) de alimentatie telkens op dezelfde manier wordt berekend. In werkelijkheid zijn geen twee gevallen gelijk en kun je alimentatie op verschillende manieren benaderen. Er zijn bovendien gevallen waarin de tremanormen niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een ander land met een ander prijspeil.

Alimentatie bij overlegscheiding en bemiddeling

Als je samen met je partner goed kunt overleggen over de gevolgen van de scheiding, kun je via ons kantoor scheiden door bemiddeling. Daarbij hoort ook een alimentatieberekening. We kunnen verschillende varianten berekenen en bespreken. Zo krijg je inzicht in de vraag hoe hoog de alimentatie zou kunnen zijn als je er voor naar de rechter gaat. Vervolgens hoef je niet echt naar de rechter, maar spreek je met elkaar af hoe hoog de alimentatie is. Dit wordt vastgelegd in een convenant. Als je het over alle punten eens bent, wordt de scheiding aangevraagd en dan is geen rechtszitting meer nodig. Dit traject heeft grote voordelen. Het is goedkoper, er zijn geen rechtszittingen nodig, je hebt geen onzekerheid over de uitslag van een rechtszaak en de wet kent de mogelijkheid om bepaalde afspraken in het convenant op te nemen, die een rechter bij een vechtscheiding niet kan opleggen. Het is ook mogelijk om de alimentatie af te kopen door in één keer een afkoopsom te betalen.

Alimentatie bij vechtscheiding (allebei een eigen advocaat)

Er zijn ook gevallen waarbij beide partijen allebei een eigen advocaat nodig hebben omdat ze stevig van mening verschillen over de alimentatie (en misschien ook over andere onderdelen van de scheiding). Dan stelt de rechter de alimentatie vast. De (ex)partner die de alimentatie nodig heeft kan een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een snelle procedure, waarbij ook over andere vragen kan worden beslist, zoals de vraag wie in het huis mag blijven, en wie voorlopig voor de kinderen moet zorgen. Als je geen voorlopige voorziening vraagt kan het vele maanden duren voordat de alimentatie definitief wordt vastgesteld in de hoofdzaak (de echtscheiding moet binnen 4 weken na de voorlopige voorziening worden aangevraagd). Bij vechtscheiding hebben beide partijen een eigen advocaat die allebei een eigen alimentatieberekening maken. Deze berekeningen zijn niet altijd hetzelfde en dat kan allerlei redenen hebben. De rechter hakt dan de knoop door.

Maximale alimentatieduur

Hoe lang alimentatie moet worden betaald, is afhankelijk van de situatie. Hoe lang heeft het huwelijk geduurd? Zijn er kinderen? In het algemeen geldt een maximum van 12 jaar. In 2013 heeft de politiek geprobeerd deze termijn korter te maken, maar dat wetsvoorstel is afgewezen.

Wijziging van omstandigheden

Als de alimentatie eenmaal is vastgesteld, gaat het leven verder. Er kan van alles gebeuren; de alimentatiebetaler raakt zijn baan kwijt of gaat juist meer verdienen; de ontvanger van de alimentatie hertrouwt of krijgt een erfenis. Dergelijke gebeurtenissen werken door naar de alimentatieberekening: er zou een ander bedrag uitrollen als je de berekening opnieuw maakt. Maar de afgesproken of door de rechter vastgestelde alimentatie blijft in stand en dan kan een partij behoefte hebben aan wijziging van het bedrag. Dat kan door overleg, maar ook via een procedure als overleg niet lukt. Als je voor dit type zaak naar een advocaat gaat, dan is het belangrijk dat je alle papieren over de echtscheiding meeneemt, zoals een convenant, de echtscheidingsbeschikking, andere beschikkingen., inkomensgegevens, enzovoort.

Wettelijke indexatie

Elk jaar worden de alimentatiebedragen aangepast omdat de prijzen en lonen jaarlijks stijgen door inflatie. Hiervoor hoef je dus niet naar de rechter. De partner die de alimentatie betaalt moet de indexatie op eigen initiatief doorvoeren, anders ontstaat een achterstand.

Incasso van achterstallige alimentatie

Alimentatie die op de juiste wijze (via een advocaat) is vastgelegd kan zo nodig worden geïncasseerd door een deurwaarder. De opdrachtverlening gaat via een advocaat.

Onze specialist:

Leonie Keet

Meer informatie over Alimentatie

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.