Loading...

SCHEIDEN

Scheiden is ingrijpend, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Verder kan het verdelen van bezittingen en schulden complex zijn.

Kinderen

Bij scheiding moeten de zorgtaken worden verdeeld. Co-ouderschap is een mogelijkheid, maar het komt nog vaak voor dat de kinderen na de scheiding bij de moeder blijven wonen. De omgang met de ouder kan uitgebreid zijn, of beperkt. Omgang is niet alleen een recht – er is ook een plicht om kinderen beiden te verzorgen.

Kinderalimentatie

De kinderbijdrage is een ingewikkeld onderwerp. Tegemoetkomingen van de overheid veranderen vaak en werken door naar de berekening. Ook kan het inkomen waaruit de bijdrage moet komen, dalen. Wat kosten de kinderen eigenlijk en wie betaalt welk deel daarvan en op welke wijze (kinderalimentatie)?

Ouderschapsplan

Wij helpen met het opstellen van het wettelijk verplichte ouderschapsplan. Lukt het niet het eens te worden, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Dan neemt de rechter de beslissingen.

Echtelijke woning

Bij een huurwoning is de vraag wie de huur overneemt. Een koopwoning moet worden verkocht of “verdeeld”. Dat betekent dat de een de ander uitkoopt. Dan moet de helft van de overwaarde worden vergoed en de andere partner moet van de hypotheek af. Wanneer de woning niet gemeenschappelijk eigendom is, dient wellicht een deel van de waarde te worden verrekend op grond van de huwelijksvoorwaarden. Wat er met de woning gaat gebeuren hangt af van de financiële mogelijkheden maar ook van de vraag hoe de belangen liggen. Bij onderwaarde blijft een huis soms lange tijd gemeenschappelijk eigendom.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is aan de orde als er een hoog verschil in inkomen is. Het rekenwerk is ingewikkeld. De begrippen “behoefte” en “draagkracht” zijn bepalend en hebben geleid tot uitgebreide rechtspraak.

Verdeling gemeenschap van goederen

Gemeenschap of huwelijkse voorwaarden?
Wanneer voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden bij een notaris zijn opgemaakt, geldt bij Nederlands recht de gemeenschap van goederen. Hieronder vallen (met enkele uitzonderingen) alle bezittingen en schulden. Bij de echtscheiding moet deze gemeenschap worden verdeeld. Een verplichting tot afrekening kan ook in de huwelijkse voorwaarden staan.

Pensioenen

Pensioen moet worden “verevend” (verdeeld, voor zover tijdens het huwelijk opgebouwd) maar ook daar zijn uitzonderingen op.

Beëindiging geregistreerd partnerschap of samenleving met of zonder samenlevingscontract

Ook dat kan leiden tot rechtsvragen over kinderen, gezag, kinderbijdrage en/of verdeling van bezit en schuld.

Meer informatie over Scheiden

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.