phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Voor rechtsbijstandsverzekerden

De nieuwe regel geldt voor alle instellingen die rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden en dus ook voor al hun cliënten. De bekendste namen zijn DAS rechtsbijstand, Arag, Univé, en SRK.

separator

gemeenschap-van-goederen

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u recht op een advocaat!

Het komt vaak voor dat particulieren en ondernemers die een rechtsbijstandsverzekering hebben, de voorkeur geven aan een advocaat boven een jurist van de verzekering. Uiteindelijk wil iemand die in een juridisch geschil verzeild is geraakt de allerbeste rechtshulp. Juristen van de rechtsbijstandsverzekeraars zijn geen advocaat en krijgen vaak niet genoeg tijd om de zaak goed te behandelen. Om die reden willen veel verzekerden liever zelf een advocaat kiezen.

Voorgeschiedenis

Op grond van een Europese richtlijn zijn de rechtsbijstandsverzekeraars al jaren verplicht hun verzekerden “vrije advocaatkeuze” te bieden. Toch hebben de verzekeraars jarenlang dwars gelegen. In 2013 en 2014 zijn belangrijke uitspraken gedaan door de hoogste rechters. Kort samengevat mogen de verzekerden op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraars altijd zelf een advocaat kiezen en inschakelen. De verzekeraar mag dat niet meer tegenhouden met het argument dat het te duur is of dat zij de zaak ook met eigen juristen kunnen afhandelen.

Wetswijziging per 1 januari 2015

Omdat de verzekeraars zo lang dwars hebben gelegen heeft de regering ingegrepen met een wetswijziging per 1 januari 2015. De verzekeraars zijn verplicht onduidelijkheid weg te nemen en hun polisvoorwaarden aan te passen. In het nieuwe artikel 4:67 Wft staat: “Een rechtsbijstandsverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstandsdekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat te kiezen om zijn belangen in een procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen”.

Hoe werkt het in de praktijk

De rechtsbijstandsverzekeraars hebben aparte afdelingen opgericht voor de uitbesteding van zaken aan advocaten, als hun verzekerde dat wenst. Deze uitbesteding loopt steeds beter en soepeler. U kunt zelf aanmelden dat u de voorkeur geeft aan een advocaat; U kunt dit ook laten doen door de advocaat die u gekozen heeft. De vergoeding van de kosten wordt rechtstreeks afgewikkeld tussen de advocaat en de verzekeraar, behalve een (klein) eigen risico. Het is handig om een copie van uw polis mee te nemen bij het eerste gesprek met uw advocaat.

Voor wie het geldt

De nieuwe regel geldt voor alle instellingen die rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden en dus ook voor al hun cliënten. De bekendste namen zijn DAS rechtsbijstand, Arag, Univé, en SRK. Uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag blijkt dat de vrije advocaatkeuze ook geldt voor vakbonden die als service aan hun leden rechtshulp bieden via een advocaat. Helaas geldt nog wel de beperking dat het moet gaan om een procedure, de “adviesfase” valt niet onder de vrije advocaatkeuze. Dat is jammer, omdat in deze fase soms strategische keuzes worden gemaakt die bepalend zijn voor de uitkomst van het geschil. De advocaat moet dan proberen foute keuzes te repareren in de procedure.