phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Schaderegelingstraject bij letsel

Hoewel er altijd wordt geprobeerd om een schikking te treffen, behoort een procedure tot de mogelijkheden als u niet krijgt waar u recht op heeft en de verwachting is dat u door een rechtszaak wel een betere regeling krijgt.


Deel deze pagina

schaderegelingstraject

De aansprakelijkheid is erkend, wat nu? Een letselschadezaak bestaat grofweg uit drie fasen. Allereerst dient de aansprakelijkheid vast te komen staan. Daarna moet worden vastgesteld wat de hoogte van de schade is. Ten slotte kan de zaak worden afgesloten.  

Aansprakelijkheid

Omdat het slachtoffer als eiser de bewijslast draagt, zal deze in principe moeten aantonen wat er gebeurd is en waarom de andere partij daarvoor aansprakelijk is. Bij verkeersongevallen wordt daarvoor vaak een Schade Aangifte Formulier gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u dit invult na het ongeval en dat het formulier door beide partijen wordt ondertekend. Omdat we in Nederland in het civiele recht de vrije bewijsleer kennen kunnen ook andere documenten of bijvoorbeeld foto’s of films als bewijs worden aangedragen.

Indien dat noodzakelijk is, kan  er ook een onderzoek worden gedaan naar het ongeval door een gespecialiseerd bureau. Zo’n bureau onderzoekt aan de hand van sporen wat iemands positie op de weg is geweest of met welke snelheid er is gereden. Het is soms ook mogelijk om gegevens te verkrijgen over de werking van verkeerslichten of videobeelden van een ongeval. Bij bedrijfsongevallen hoeft een slachtoffer de exacte toedracht van het ongeval niet te bewijzen.

Beroepsfout

Bij een medische fout kan de aansprakelijkheid ook blijken uit een oordeel van het Medisch Tuchtcollege. Dat geldt ook voor andere beroepsfouten van vrije beroepsbeoefenaars die onder het tuchtrecht vallen.  Het vaststellen van de aansprakelijkheid is noodzakelijk voor het verkrijgen van een schadevergoeding hoewel het soms ook mogelijk is om een schadevergoeding te krijgen zonder dat de aansprakelijkheid is erkend.

Voorschotten

In de beginfase van een letselzaak is vaak nog geen sprake van een “medische eindsituatie”: herstel is mogelijk (en dan wordt de schade lager). Het herstel kan ook beperkt zijn (en dan wordt de schade hoger). Wij lossen dit op door ”bevoorschotting”: we vragen voor u een vooruitbetaling van de schadevergoeding, die later wordt verrekend met de “slotbetaling”. De meeste verzekeraars werken hieraan mee.

Hoogte van de schade

Om te onderzoeken wat de hoogte van de schadevergoeding is waar u recht op heeft, zal eerst moeten worden onderzocht wat de gevolgen van het ongeval zijn. Een medisch adviseur onderzoekt de medische gevolgen  van het letsel. Dit onderzoek wordt gebaseerd op medische informatie van uw behandelaars. Het is daarom van groot belang dat u zich spoedig bij een arts met uw klachten meldt. Omdat de wederpartij ook een medisch adviseur heeft en er vaak discussie ontstaat op medisch vlak, is advies van een medisch adviseur essentieel. De medisch adviseur geeft ook advies wanneer de zaak verantwoord afgesloten kan worden en wat daarbij de risico’s in de toekomst kunnen zijn.

Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Er kan ook een onderzoek worden ingesteld naar de klachten en beperkingen die iemand door een ongeval ervaart door bijvoorbeeld een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Daarnaast kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om u te helpen bij het vinden van passend werk of om te bemiddelen bij uw werkgever. Ook kan er gedacht worden aan inschakeling van een ergonoom om te onderzoeken of er hulpmiddelen zijn die uw werk makkelijker kunnen maken.

Bewijs van de schadeposten

Naast duidelijkheid over de medische gevolgen, moet er ook duidelijkheid over de hoogte van de schade komen. Het slachtoffer moet de schade bewijzen. Het is daarom belangrijk dat alle bonnen en facturen worden bewaard en overgelegd aan de verzekeraar. Sommige schadeposten zijn moeilijker te bewijzen, bijvoorbeeld als u naast uw betaalde baan nog neveninkomsten had die u niet verantwoord aan de fiscus en die zogenaamd “zwart” worden betaald. Vaak kunt u daarvan geen salarisstroken of factuur overleggen. Omdat we deze situatie al vaak hebben meegemaakt kunnen we u helpen bij het verzamelen van bewijs. Vaak is er toch bruikbaar bewijs te verzamelen.

De hoogte van bijvoorbeeld verlies aan verdienvermogen kan ook worden onderzocht door een bedrijfseconoom en/of arbeidsdeskundige. Een rekenbureau kan daarna de totale schade berekenen waarbij ook rekening moet worden gehouden met pensioenverlies en eventuele loonsverhogingen in de toekomst.

Afwikkeling

Als de medisch adviseur vindt dat de zaak kan worden afgesloten dan kan de onderhandeling over de slotbetaling met de wederpartij worden gestart. Meestal wordt er eerst een afsluitend medisch onderzoek gedaan naar de gevolgen en de risico’s in de toekomst. Bij de afwikkeling van uw zaak heeft u niet alleen recht op vergoeding van uw schade tot nu toe maar vaak ook voor eventuele schade die in de toekomst nog zou kunnen optreden. Als u mogelijk in de toekomst nog naar de fysiotherapeut moet of uw eigen risico zorgverzekering moet betalen dan kan daarvoor een budget worden opgenomen. Ook toekomstig verlies aan inkomen, bijvoorbeeld omdat u door uw letsel moeilijker aan een baan zal komen, kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Hoewel er altijd wordt geprobeerd om een schikking te treffen, behoort een procedure tot de mogelijkheden als u niet krijgt waar u recht op heeft en de verwachting is dat u door een rechtszaak wel een betere regeling krijgt.


Deel deze pagina