phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Schadevergoeding bij letsel

Op basis van de wet is de aansprakelijke partij verplicht om bijvoorbeeld de advocaatskosten te betalen. Die kosten moeten dan wel redelijk zijn.


Deel deze pagina

schadevergoeding

Als u letsel heeft na een verkeersongeval, een medische fout of een bedrijfsongeval, waarvoor een andere partij (de dader, de arts of de werkgever) aansprakelijk is, heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan hoog oplopen. De schade bestaat meestal niet alleen uit zaakschade (persoonlijke eigendommen die beschadigd zijn geraakt) maar bijvoorbeeld ook uit misgelopen inkomsten omdat u niet meer kunt werken (of niet meer kunt werken zoals voor het ongeval), medische kosten, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en smartengeld.

Zaakschade

U heeft recht op vergoeding van uw persoonlijke eigendommen die door het ongeval beschadigd of zoek zijn geraakt. De vergoeding is gebaseerd op de dagwaarde. Het is mogelijk dat de verzekerde de dagwaarde wil laten taxeren. Bewaart u deze spullen dan ook goed en maak er foto’s van.

Medische kosten

U heeft recht op een vergoeding van de medische kosten die u door het ongeval heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico van de zorgverzekering maar ook aan kosten voor alternatieve therapieën. Niet alleen gangbare kosten van fysiotherapie komen voor vergoeding in aanmerking. Soms is de verzekeraar ook bereid om een particulier revalidatietraject te vergoeden. Veel verzekeraars stellen zich op het standpunt dat kosten medisch noodzakelijk moeten zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kosten niet noodzakelijk hoeven te zijn maar uit medische oogpunt wenselijk moeten zijn en, rekening houdend met de gegeven (persoonlijke) omstandigheden, als redelijk moeten worden beschouwd.

Verlies aan verdienvermogen

Het inkomen dat u misloopt door het ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Daarvoor wordt vaak het inkomen dat u vóór het ongeval verdiende als uitgangspunt genomen. Uw huidige inkomen wordt daar dan mee vergeleken en het verschil krijgt u uitbetaald als schade. Deze benadering doet echter vaak geen recht aan de werkelijke situatie van slachtoffers. Vaak zouden mensen zonder het ongeval nog een promotie hebben gemaakt of volgen ze nog een studie of opleiding die zou kunnen leiden tot een hoger inkomen. Het is onredelijk om dit niet mee te nemen in de schadeberekening en de Hoge Raad heeft hierover geoordeeld dat niet alleen de situatie vóór het ongeval maar de hypothetische situatie zónder het ongeval als uitgangspunt moet dienen.

Daarnaast komen ook neveninkomsten die niet worden verantwoord aan de fiscus (“zwart werk”) voor vergoeding in aanmerking. De Hoge Raad heeft dit al meerdere malen bevestigd. U maakt daarbij wel alleen aanspraak op de netto-vergoeding.

Huishoudelijke hulp

Indien u door het ongeval moeite heeft met het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden heeft u recht op een vergoeding. Het is niet noodzakelijk dat u daarvoor ook daadwerkelijk iemand betaalt of dat u helemaal niets meer in het huishouden kunt doen. Ook als u de werkzaamheden in een lager tempo uitvoert heeft u recht op een vergoeding. U kunt ook recht hebben op deze vergoeding als u wordt geholpen door familie en vrienden.

Vervoerskosten

Als u vervoerskosten maakt doordat u naar een behandeling moet, dan komen deze voor vergoeding in aanmerking. Ook als u door het ongeval niet meer met uw gebruikelijke vervoersmiddel kunt reizen en ander vervoer nodig heeft kan daar vaak een oplossing voor worden gezocht.

Smartengeld

U heeft recht op een vergoeding voor “gederfde levensvreugde”, ofwel van pijn en verdriet die u door het ongeval heeft gehad. Hoewel deze vergoeding in het Nederlandse rechtssysteem vele malen lager is dan in andere landen (vergelijk de Verenigde Staten) komen er steeds vaker gunstige uitspraken voor.

Naast deze schadeposten komen ook de kosten voor rechtsbijstand, na erkenning van de aansprakelijkheid, voor vergoeding in aanmerking. Op basis van de wet is de aansprakelijke partij verplicht om bijvoorbeeld de advocaatskosten te betalen. Die kosten moeten dan wel redelijk zijn.

Als u vreest dat de aansprakelijkheid niet erkend wordt dan kunnen we in sommige gevallen ook een toevoeging aanvragen (subsidie van de overheid voor kosten van rechtsbijstand), of in overleg met uw rechtsbijstandsverzekeraar om een budget vragen. In sommige gevallen worden uw kosten ook gedekt door uw eigen verzekeraar (schadeverzekering inzittenden). Er zijn dus een aantal mogelijkheden om de advocaatskosten te verhalen.


Deel deze pagina