phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Hoge Raad beantwoordt vragen over wet incassokosten

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

gemeenschap-van-goederen

De nieuwe Wet incassokosten was bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de vraag wanneer een schuldeiser aan een consument incassokosten kan rekenen als een schuld niet wordt betaald, maar de wet werd door rechters toch niet op dezelfde manier toegepast. Deze onduidelijkheid is nu weggenomen door een uitspraak van de hoogste rechter.

Prejudiciële vragen

De impasse is opgelost door gebruik te maken van een nieuwe wet, waarmee lagere rechters aan de hoogste rechter vragen kunnen stellen over de uitleg van de wet in veel voorkomende zaken die zij behandelen.

Het antwoord van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan op 13 juni 2014. De hoge raad legt eerst uit dat de schuldeiser wel in redelijkheid over moet kunnen gaan tot het nemen van incassomaatregelen. Het sturen van de “veertiendagenbrief” waarmee de laatste kans wordt gegeven, is een voorbeeld van een incassomaatregel. De brief wordt in de regel pas verstuurd als de betalingstermijn is verstreken. Er kan van uit worden gegaan dat het redelijk is om incassomaatregelen te nemen als de betalingstermijn is verstreken.

De waarde van de veertiendagenbrief

Vervolgens legt de Hoge Raad uit dat de “veertiendagenbrief” de laatste kans voor de consument is om te betalen zonder de incassokosten verschuldigd te worden. Met andere woorden, wordt niet binnen deze termijn betaald, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, en lopen de kosten voor de consument dus op. Dat geldt ook als de schuldeiser geen nieuwe aanmaningen meer stuurt en direct gaat procederen (met als inzet de hoofdsom, de rente en de incassokosten die er nu bij komen).

Alleen incassokosten?

Het kan gebeuren dat een consument de hoofdsom niet binnen 14 dagen na de veertiendagenbrief betaalt, maar later. Als je de uitspraak van de Hoge Raad letterlijk neemt, kan de schuldeiser dan nog “apart” aanspraak maken op de incassokosten. De vraag is of de consument daar nog iets tegenin kan brengen: waarschijnlijk niet. Het blijft voor consumenten dus belangrijk om binnen 14 dagen na ontvangst van de veertiendagenbrief te betalen.

Conclusie

De gewenste duidelijkheid is er nu gekomen. De consumenten lijken toch het slechtste af te zijn met dit resultaat. De incassowereld heeft rugdekking om een kort incassotraject uit te voeren met steun van de hoogste rechter. Wie lang op vakantie gaat zal iets moeten regelen voor facturen die binnen kunnen komen.

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator