phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Internationale huwelijken en echtscheiding (2)

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Het aantal huwelijken met een internationaal karakter neemt toe. Niet alleen doordat mensen steeds vaker en makkelijker een liefde in het buitenland vinden, maar bijvoorbeeld ook doordat echtparen naar een ander land verhuizen, of doordat partners meerdere nationaliteiten bezitten.

Internationale echtscheiding

In het vorige blog besteedde ik aandacht aan de totstandkoming van internationale huwelijken en de toepasselijke regels. In dit stuk ga ik in op internationale echtscheidingen. Zoals eerder gemeld, kunt u in een huwelijksconvenant voor het aangaan van het huwelijk onderling samen afspraken maken. Als er geen convenant is opgemaakt, dient u bij een internationale echtscheiding met de volgende twee onderwerpen rekening te houden.

Rechtsmacht

In Nederland kan een echtscheiding alleen door de rechter worden uitgesproken. Of de Nederlandse rechter bevoegd is, wordt bepaald in artikel 3 van de EU-verordening 2201/2003. De Nederlandse rechter is in de volgende twee situaties bevoegd:

  1. U woont beiden in Nederland, of ten minste één van u. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u tijdens een reis een huwelijk heeft gesloten buiten Nederland en vervolgens samen in Nederland bent gaan wonen. In dit geval heeft u beiden uw verblijfplaats in Nederland en is de Nederlandse rechter bevoegd.
  2. U verzoekt om echtscheiding en woont minstens één jaar in Nederland. Heeft u een Nederlandse nationaliteit en verzoekt u om echtscheiding? Dan kunt u na een half jaar een echtscheidingsverzoek indienen.

Toepasselijk recht

De tweede vraag bij een internationale echtscheiding is welk recht de Nederlandse rechter zal toepassen. In beginsel zal de rechter ingevolge artikel 10:56 BW Nederlands recht toepassen (lex fori). Een voordeel hiervan is dat het Nederlandse (liberale) echtscheidingsrecht van toepassing. De grond voor echtscheiding is duurzame ontwrichting, die snel vast komt te staan. Voor een echtscheiding in Nederland is er aldus geen ‘legal separation’ of een proeftijd vereist zoals in andere landen.

Soms kiezen partijen voor toepassing van ander recht. Deze rechtskeuze kunnen partijen gezamenlijk maken (ten tijde van het echtscheidingsverzoek). Indien één van de partners wenst dat een ander recht dan het Nederlandse recht wordt toegepast, kan dit ook als beide echtgenoten een werkelijke maatschappelijke band met het land van die gemeenschappelijke nationaliteit hebben. Of u een geldige rechtskeuze kunt maken, dient per situatie te worden bezien. Het is belangrijk om u op voorhand te laten informeren over de mogelijkheden en welke verschillen het toepasselijk recht met zich meebrengt. 

Staat u voor een internationale echtscheiding en heeft u hier hulp bij nodig van een advocaat gespecialiseerd in internationale echtscheidingen? Neemt u gerust contact op!

 

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator