phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Kun je een omgangsregeling laten nakomen via een kort geding?

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

vaderschap

Laten we meteen het antwoord op de vraag geven: ja, als een omgangsregeling niet wordt nagekomen, kun je naar de kort geding rechter om de andere ouder te laten veroordelen om mee te werken. Hoe werkt deze procedure en welke haken en ogen zitten er aan vast?

Omgang met kinderen na scheiding

Na echtscheiding of na het uit elkaar gaan van ongehuwden, komt de vraag aan de orde bij welke ouder het kind of de kinderen gaan wonen en hoe het contact met de andere ouder er uit ziet. Meestal worden deze afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan of in een echtscheidingsconvenant. In de wet is vastgelegd dat kinderen recht hebben op gelijkwaardige zorg van en contact met beide ouders. Het komt hoogst zelden voor dat kinderen helemaal geen contact hebben met één van de ouders. 

Omgang en kort geding

Het vaststellen of wijzigen van een ouderschapsplan, convenant of omgangsregeling kan in onderling overleg, al dan niet met hulp van advocaten, of als je er niet met elkaar uitkomt, via de rechter. De rechtszaak is een zogenaamde bodemprocedure: een type zaak die minimaal enkele maanden en soms zelfs wel een jaar bij de rechtbank loopt. Omdat de zaak zo lang duurt en bij contact met kinderen heel belangrijk is dat de routine niet doorbroken wordt om vervreemding van een ouder te voorkomen, krijgen wij van cliënten vaak de vraag of een kort geding mogelijk is. Het antwoord is: ja, gelukkig maar – in sommige gevallen biedt een kort geding (ook wel voorlopige voorziening genoemd) een uitkomst. Een kort geding start je niet zomaar, zeker als het om jonge en kwetsbare kinderen gaat. Bij het gesprek met je advocaat komt aan de orde of er alternatieven zijn,zoals mediation, of gewoon een goed gesprek om het probleem op te lossen.

Voorlopige omgangsregeling

Via een kort geding of voorlopige voorziening kun je vaststelling van een voorlopige omgangsregeling vragen. Dit doet zich voor als tussen de ouders nog helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Dan moet de Voorzieningenrechter als het ware een “startsein” geven. De voorlopige regeling kan later worden vastgelegd via een normale rechtszaak waarna de voorlopige regeling vervalt. Uiteraard is het ook mogelijk dat de ouders het alsnog eens worden zodat verder procederen niet nodig is. 

Bestaande omgangsregeling

Een kort geding is bij uitstek geschikt om een bestaande omgangsregeling die niet wordt nagekomen af te dwingen. Juridisch zijn dit geen ingewikkelde zaken: er is immers al een afspraak van de ouders onderling, dan wel een rechterlijke uitspraak, die blijkbaar niet wordt gerespecteerd. 

Dwangmiddel nodig

Afspraken en uitspraken van rechters moeten worden nagekomen. Dat geldt ook voor afgesproken zorg- en omgangsregelingen over kinderen. Maar als de verzorgende ouder niet mee wil werken, dan heb je een prikkel nodig via de rechter. Dat wordt in het recht een dwangmiddel genoemd. Dwangmiddelen worden (bijna) nooit afgesproken als de ouders uit elkaar gaan. In een echtscheidingsplan of in een ouderschapsplan zul je (vrijwel) nooit een dwangmiddel tegenkomen. Dwangmiddelen komen dus pas achteraf aan de orde, als de contactregeling niet wordt nagekomen en de rechter wordt ingeschakeld. Het bijzondere van een dwangmiddel is dat de eiser juist niet de bedoeling heeft het dwangmiddel echt in te zetten. De bedoeling is om de omgangsregeling af te dwingen. Het dwangmiddel is geen doel, maar een middel.

Dwangsom/boete

De wet kent twee soorten dwangmiddelen: de dwangsom ofwel boete en lijfsdwang, ook wel gijzeling genoemd. De advocaat van de eiser die de nakoming van de omgangsregeling aanvraagt verzoekt aan de rechter, meestal in een kort geding-procedure, om de omgangsregeling na te laten komen “onder verbeurte van een dwangsom” van bijvoorbeeld € 250 per dag.  Meestal neemt de rechter in zijn uitspraak het gevraagde bedrag over en bepaalt hij ook een maximum. De eiser heeft zo een instrument in handen gekregen dat kan worden ingezet als het nodig is. Het komt niet vaak voor dat de dwangsommen echt worden opgeëist (executie via de deurwaarder). In de meeste gevallen is de dreiging die van de dwangsom uitgaat voldoende om de omgangsregeling weer normaal te laten verkopen en de regelmaat terug te brengen. Een dwangsom is overigens ook mogelijk in een gewone rechtszaak. Daar moet wel een goede reden voor zijn; normaal gesproken wordt in een gewone rechterlijke uitspraak wel de regeling vastgesteld, maar zonder dwangsom.  

Gijzeling (lijfsdwang)

Gijzeling betekent opsluiting in een huis van bewaring tot de rechterlijke uitspraak wordt gerespecteerd. Dit is een uiterste dwangmiddel dat hoogst zelden wordt ingezet tegen weigerachtige ouders als alle andere middelen niet hebben geholpen.  

Hupkes c.s. advocaten geeft rechtshulp in omgangszaken

team-zzp

 

 

 

 

 

neem contact op met onze familierecht-advocaten


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator