phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Nieuwe Advocatenwet per 1 januari 2015

/

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

h

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Advocatenwet in werking. In totaal worden 77 artikelen gewijzigd, er komen 37 nieuwe artikelen bij en 4 artikelen vervallen. De behandeling van deze wet bij het parlement is erg spannend geweest. Het wetsvoorstel is meermalen gewijzigd omdat het parlement vond dat de regering niet op de goede weg was.

De wettekst vindt u hier.

Kern van de nieuwe wet is een steviger positionering van de advocaat en het toezicht op advocaten. In de nieuwe Advocatenwet worden onder meer de kernwaarden (onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, artikel 10a nieuw) opgenomen. Ook wordt de geheimhoudingsplicht van advocaten wettelijk verankerd (artikel 11a nieuw). Vreemd genoeg stond het beroepsgeheim nog niet in de Advocatenwet (maar wel in het Wetboek van Strafvordering: zo hoeven advocaten bij een proces niet als getuige te verklaren over hetgeen hen is toevertrouwd).

De deken wordt op grond van de nieuwe Advocatenwet toezichthouder (artikel 45a nieuw). Hij krijgt bevoegdheden uit de Awb en kan overtredingen van normen bestuursrechtelijk handhaven, bijvoorbeeld door een boete op te leggen. Daarnaast komt er een college van toezicht dat gaat controleren hoe de dekens toezicht houden en klachten behandelen (artikel 36a jo. artikel 45i nieuw).

Verder zijn ook diverse regels van het klacht- en tuchtrecht gewijzigd. Klagers moeten vanaf nu een griffierecht van € 50 betalen. Regels die al in de jurisprudentie golden zijn nu in de wet gezet, zoals de regel dat een klager binnen drie jaar zijn klacht moet formuleren, anders is hij te laat. Verder kan een advocaat, als de klacht gegrond is, in de kosten worden veroordeeld. Zware tuchtstraffen worden vanaf nu gepubliceerd in een openbaar register, zodat clienten kunnen kijken of hun advocaat een zware tuchtrechtelijke straf heeft gehad.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator