Loading...

SCHULDSANERING

Ons kantoor is met recht superspecialist op het terrein van de WSNP (wet schuldsanering). Het doel van deze wet is om mensen met problematische schulden na drie jaar schuldenvrij te krijgen.

WSNP-video’s

We delen onze kennis over het rechtsgebied Schuldsanering met de “WSNP-video’s”. Klik hier voor een overzicht. De video’s en blogs zijn bedoeld voor professionals in de schuldhulpverlening, zoals beschermingsbewindvoerders en medewerkers van schuldhulpinstellingen. Uiteraard kunnen ook mensen met schulden die op zoek zijn naar informatie over schuldsanering of die in een procedure over de WSNP zitten de video’s bekijken en de blogs lezen.

Kosten vallen mee

Mensen met schuldproblemen merkten vaak dat het niet eenvoudig is om in de schuldsanering te komen. Vaak hebben zij ook geen geld om zich te laten begeleiden door een advocaat. Toch vallen de kosten erg mee. Sindsdien heeft ons kantoor zich ontwikkeld tot schuldsanerings-specialist met landelijke aantrekkingskracht. Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders sturen hun cliënten naar ons door voor hulp als het niet lukt om in de schuldsaneringsregeling te komen.

Toelating

We stellen hoger beroep in als iemand niet wordt toegelaten door de rechtbank. Vaak is er nog wel iets aan te doen zodat het gerechtshof alsnog groen licht geeft. Iemand kan bijvoorbeeld CJIB-schulden (verkeersboetes) hebben, maar als een familielid die betaalt, is het probleem opgelost. Soms heeft iemand belastingschulden waar nog iets aan te doen valt. Soms moet er nog iets anders gebeuren, zoals het via de rechter verlagen van een alimentatieverplichting. Dat combineren we dan en we vragen uitstel bij het gerechtshof tot het obstakel is weggenomen.

Hardheidsclausule

Ook een beroep op de hardheidsclausule kan helpen in hoger beroep. Bij de rechtbank heeft de cliënt vaak nog geen advocaat ingeschakeld, en weet hij niet welke achtergrondinformatie hij moet geven aan de rechter om het beroep op de hardheidsclausule te beoordelen. De rechter zet dan in de uitspraak dat geen beroep op de hardheidsclausule is gedaan, terwijl de betrokkene natuurlijk wel graag in de WSNP wil. Dit voorbeeld laat zien dat een advocaat onmisbaar is, omdat hij weet hoe een rechter tot zijn beslissing komt. Een rechter verliest zijn neutraliteit als hij iemand in de schuldsanering helpt; voor de juiste strategie heb je een advocaat nodig.

Tussentijdse beëindiging

Als je eenmaal in de schuldsanering zit, dan gelden strenge eisen. Je moet de bewindvoerder op de hoogte houden van alle financiële ontwikkelingen. Je moet solliciteren (of zelf een vrijstelling aanvragen, ook als je al een vrijstelling hebt vanuit een andere wet zoals de Wajong of de bijstandswet). Als de bewindvoerder vindt dat je je niet aan de voorwaarden houdt, vraagt hij tussentijdse beëindiging aan. Dan kun je een advocaat inschakelen. Dat geldt natuurlijk ook voor het hoger beroep, als de rechtbank de tussentijdse beëindiging uitspreekt. Dat is de laatste kans, want je mag maar éénmaal in de 10 jaar in de WSNP. Op die strenge regel bestaan (bijna) geen uitzonderingen.

Schone lei

Het kan tegen het einde van de WSNP nog steeds misgaan als de bewindvoerder of de rechtbank geen schone lei wil geven. Dat komt soms voor en het kan verschillende oorzaken hebben. Een voorbeeld is de situatie dat op het laatste moment blijkt dat er nog een schuld is die niet op het overzicht van schuldeisers stond. Ook het aanvechten van “geen schone lei” beslissingen is een specialiteit van ons kantoor.

Alternatief: dwangakkoord

Benoeming van een bewindvoerder en het doorlopen van het zware regime van de WSNP is niet altijd nodig. Als de meeste schuldeisers akkoord zijn, en er slechts een paar schuldeisers dwarsliggen, kan de rechter een “gedwongen schuldregeling” opleggen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd. Voor de schuldenaar is dit doorgaans aantrekkelijker en dat geldt ook voor de schuldeiser, omdat de kosten van de bewindvoerder worden uitgespaard.

We delen graag onze kennis over schuldsanering.

Onze publicaties zijn bedoeld voor schuldhulpverleners, bewindvoerders en natuurlijk voor mensen met schulden.

Meer informatie over Schuldsanering

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.