Loading...

KORT GEDING

Veel cliënten die naar een advocaat gaan vragen of een kort geding (ook wel voorlopige voorziening genoemd) mogelijk is om hun probleem op te lossen. Geen wonder: een kort geding gaat veel sneller dan een gewone rechtszaak, een “bodemprocedure”. Een bodemprocedure kan zo een jaar duren, en een kort geding is een kwestie van weken. Of een kort geding mogelijk is verschilt per zaak.

Rechtbank

Bij de handels- of civiele afdeling van de rechtbank worden alle soorten kort geding behandeld die niet door een wettelijk aangewezen andere rechter worden beslist. Het kan gaan om zeer verschillende rechtsgebieden. Een vordering tot opheffing van een beslag bij een zakelijk geschil; een eis tot het plaatsen van een rectificatie van een onjuiste publicatie; een incasso van een onbetaalde factuur; een straat- of contactverbod bij belaging; een voorschot op een schadevergoeding na een ongeval; een incasso van een boete wegens overtreding van een contractuele afspraak,  enzovoort. De zaak moet in elk geval spoedeisend zijn.

Geschiktheid voor een kort geding

Niet alle zaken zijn geschikt voor een kort geding. Als nauwelijks verweer te voeren valt – dus bij een sterke zaak – is een kort geding geschikt. Een eis tot nakoming van een duidelijk contract, bijvoorbeeld. Maar als het contract niet zo duidelijk is, dan heeft de gedaagde meer mogelijkheden om verweer te voeren en twijfel te zaaien. De rechter kan een eis in een kort geding toewijzen als hij verwacht dat de rechter in een bodemprocedure dat ook zal doen. Bij de bodemprocedure heeft de eiser echter meer mogelijkheden om zijn stellingen te bewijzen, als deze worden tegengesproken.

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt huurzaken, zaken over arbeidsrecht, consumentenkrediet en zaken met een financieel belang tot € 25.000. Er bestaat ook een kantonrechters-kort geding. Een veel voorkomende voorlopige voorziening bij de kantonrechter is een loonvordering (een eis om salaris door te betalen). Verhuurders leggen bij huurachterstand geregeld een eis tot ontruiming van een huurwoning aan de kantonrechter voor.

Familiezaken

Het echtscheidingsrecht kent een aparte procedure voor voorlopige voorzieningen. Tijdens of voor het opstarten van de scheidingsaanvraag (een bodemprocedure) kun je voorlopige beslissingen vragen over de kinderen, de alimentatie, en het gebruik van het huis. De maatregelen zijn bedoeld om snel rust en duidelijkheid te geven. Bij scheiding van ongehuwden is dit type voorlopige voorziening niet mogelijk, maar je kunt wel vergelijkbare vorderingen instellen bij de civiele kort geding rechter.

Bestuursrechter

De bestuursrechter oordeelt over besluiten van de overheid, zoals een omgevingsvergunning, toekenning of intrekking van een uitkering of ambtenarenrecht. Ook bij dit type rechtszaken is een voorlopige voorziening mogelijk (bijvoorbeeld om een nadelig besluit te schorsen). Een voorlopige voorziening is zelfs al mogelijk als de rechtszaak nog niet loopt, in de bezwaarfase die voorafgaat aan het beroep op de rechter.

Meer informatie over Kort geding

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.