Loading...

SALARIS VORDEREN

Ons kantoor is met recht superspecialist op het terrein van het invorderen van achterstallig salaris.

Procedure bij de kantonrechter

Soms zit er vaak niets anders op dan het opstarten van een procedure bij de kantonrechter. Daar kom je meestal op uit als de werkgever het salaris wel kan, maar niet wil betalen. Ook moet je deze procedure voeren als bijzondere omstandigheden een rol spelen, zoals een conflict over ziekte, (vermeend) ontslag en andere gevallen waarin de werkgever meent dat hij geen verplichtingen heeft. De rechter moet daar dan eerst over oordelen.

Aanvraag faillissement

In gevallen waarin de werkgever misschien wel wil, maar niet kan betalen – omdat hij geen geld heeft – raden we een andere procedure aan, te weten een faillissementsaanvraag bij de insolventie-afdeling van de rechtbank. Vaak doen we dat voor meerdere werknemers tegelijk die zo de kosten kunnen delen. Als de werkgever toch nog betaalt, dan is het doel om het achterstallige salaris te incasseren gehaald, en wordt de faillissementsaanvraag meestal ingetrokken.

Loongarantieregeling UWV

Als het faillissement wordt uitgesproken omdat er echt geen geld meer is, dan hebben de werknemers recht op een WW-uitkering en ook op een aanvullende uitkering wegens betalingsonmacht, die ook wel de “faillissementsuitkering” wordt genoemd. Het uwv keert 100 % van het achterstallige salaris uit met terugwerkende kracht over 13 weken. Deze regeling is erg gunstig voor werknemers. Het betekent dat een faillissementsaanvraag, hoe triest het faillissement ook is, altijd een positief financieel effect heeft.

Snelheid van handelen

Alleen werknemers krijgen de faillissementsuitkering. Andere schuldeisers van de werkgever hebben zo’n voordeel niet. Daarom vragen zij niet zo snel een faillissement aan. Voor werknemers geldt dat zij maximaal 6 weken salarisachterstand moeten accepteren. De reden hiervan is dat de procedure 3 tot 5 weken duurt. Op zichzelf is dat snel voor een rechtszaak, maar deze “doorlooptijd” gaat wel van de 13 weken-periode af. Alleen advocaten kunnen en mogen een faillissement aanvragen; andere rechtshulpverleners kunnen dat niet. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak als u werknemer bent en uw werkgever uw salaris niet betaalt.

Onze specialisten:

Diederik Ruys

Leonie Keet

Meer informatie over Salaris vorderen

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.