phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Het uwv geeft namelijk nooit een uitkering als er nog recht op salaris bestaat. In zo’n geval moet eerst het recht van de werknemer vast komen te staan.


Deel deze pagina

ziekte

Ontslag bij ziekte

Werknemers mogen bij ziekte niet zomaar worden ontslagen. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan tijdens ziekte dan is het verstandig altijd een advocaat in te schakelen. Dat geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De regels zijn namelijk erg ingewikkeld en er zijn veel valkuilen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, dan is een werkgever verplicht twee jaar salaris door te betalen. Veel werkgevers sluiten daarvoor een verzekering af. Deze wettelijke loondoorbetalingsverplichting levert vaak geschillen op. Bijvoorbeeld als de werkgever de ziekte niet erkent en stopt met loon betalen. Niet elke werkgever schakelt een arbo-arts in, terwijl dit wel moet. De werknemer moet dan in actie komen. Het UWV geeft namelijk nooit een uitkering als er nog recht op salaris bestaat. In zo’n geval moet eerst het recht van de werknemer vast komen te staan. Er kan ook een  verschil van inzicht bestaan over de ernst van de ziekte, over re-integratieverplichtingen, over werkhervatting of over de hoogte van het salaris dat tijdens de ziekte moet worden doorbetaald.

Ziektewet

Naast de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever zijn er situaties waarin een werknemer bij ziekte recht heeft op een ziektewetuitkering. Dat geldt bijvoorbeeld als hij ziek uit dienst gaat, of als hij in de WW zit en ziek wordt. Ons kantoor behandelt ook bezwaar- en beroepszaken over deze sociale verzekeringswetten.   

Samenhang uitkeringen en ontslagrecht

Sommige advocaten zien ontslagrecht als iets dat los staat van sociaal verzekeringsrecht. Wij zien deze rechtsgebieden als één geheel. Als je ontslagen wordt, wil je zeker weten dat je in aanmerking komt voor een uitkering. Juist bij ziekte ontstaan complicaties waarbij inschakeling van een advocaat verstandig is. Als je ziek bent ben je namelijk extra beschermd tegen ontslag. Daarom ben je verwijtbaar werkloos en krijg je geen ziektewetuitkering als je je niet verzet tegen ontslag. Er zijn wel oplossingen maar dat moet slim worden aangepakt.

Arbeidsongeschiktheid (ex)werknemers

Als een werknemer twee jaar ziek is volgt meestal ontslag. Dan moet een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) worden aangevraagd bij UWV. Dan gelden andere regels. Er wordt niet meer gekeken naar de vraag of de ziekte tot gevolg heeft dat iemand zijn eigen werk niet kan doen. Er wordt gekeken naar de vraag of iemand ander werk nog wel kan doen. Deze manier van vaststellen van arbeidsongeschiktheid komt regelmatig voor de rechter omdat de werknemer vindt dat de beperkingen worden onderschat.

Arbeidsongeschiktheid voor ondernemers / zelfstandigen

Ondernemers en zelfstandigen / ZZP’ers vallen niet onder het gewone sociale verzekeringsrecht maar zij kunnen wel te maken krijgen met ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor kunnen zij zich verzekeren bij verzekeringsmaatschappijen. Deze verzekering wordt meestal AOV genoemd. Soms ontstaat een geschil met de verzekering over de ernst van de ziekte. Als de ziekte volgens de verzekeraar niet ernstig genoeg is, wordt niet uitgekeerd. Ook deze zaken zijn bij ons in goede handen. Bij medische geschillen werken we samen met medische adviseurs om tegenwicht te bieden tegen de keuringsartsen van de verzekeraars.

 

Meer weten over het onderwerp arbeidsrecht?

Klik hier voor alle artikelen. 

 


Deel deze pagina