Als een werkgever failliet gaat, dan hebben de werknemers recht op een vergoeding van hun achterstallige salaris via het UWV. Dit wordt de faillissementsuitkering genoemd.

Wat moet een werknemer die geen loon krijgt doen?

Eerst moet de juiste diagnose worden gesteld. Wat er moet gebeuren hangt af van de vraag of de werkgever het loon niet kàn of niet wil betalen. In dit artikel gaan we er verder van uit dat het bedrijf van de werkgever failliet gaat, zodat de werkgever de lonen, zelfs als hij dat zou willen, niet meer kan betalen.

Er moet betalingsonmacht zijn

De wettelijke regeling gaat er van uit dat de werknemer recht heeft op de “loongarantieregeling” als de werkgever betalingsonmacht heeft. Bij een faillissement dat op verzoek van de werknemers wordt uitgesproken is dat automatisch het geval. Heel soms is er ook betalingsonmacht zonder faillissement. Bijvoorbeeld bij een in het buitenland gevestigd bedrijf of bij het ontbreken van steunvorderingen. Maar het UWV wil in elk geval wel dat de werknemers actie ondernemen om hun salarisvordering te incasseren. Dat zal bijna altijd via een advocaat moeten. Alleen een advocaat heeft de wettelijke bevoegdheden die nodig zijn om zonder verlies van tijd de zaak tot een goed einde te brengen.

Wat krijgt de werknemer vergoed?

De faillissementsuitkering bevat de volgende onderdelen:

  • het salaris over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Naast het basissalaris vallen hier ook overuren, 13e maand, enz. onder.
  • het salaris over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken.
  • eventueel in het voorafgaande jaar niet uitbetaald vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenpremie.
  • op aanvraag, een deel van de gemaakte advocaatkosten.

Hoe wordt de aanvraag in gang gezet?

Ons kantoor neemt na de uitspraak van de rechter contact op met de curator. Wij sturen hem de nodige gegevens voor de aanvraag toe. De aanvraag wordt verder behandeld door de afdeling faillissementen van het UWV. Bij grote faillissementen met veel werknemers organiseert UWV soms een voorlichtingsbijeenkomst. Het kan zijn dat uw loonvordering voor een deel buiten de 13-weken termijn valt. In dat geval dienen wij dit deel van de vordering in bij de curator.

En wat gebeurt er verder?

De faillissementscurator zal bijna altijd de werknemers ontslaan via een opzegbrief. Bij een faillissement is hiervoor geen procedure nodig. Daarna komen de werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering. Als een deel van uw loonvordering buiten de 13-weken regeling valt, dan kunt u via de website van de curator in de gaten houden of u nog een vergoeding van dit restant krijgt.

Update 11 juni 2015:

Op 1 juli 2015 gaan de regels van het nieuwe ontslagrecht in. De regels over de faillissementsuitkering staan in de WW en worden niet gewijzigd. Wel heeft de regering bepaald dat een transitievergoeding vervalt bij faillissement.