Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt na verloop van tijd automatisch een vast contract. Deze bepaling staat bekend onder de naam “ketenregeling”. Deze regeling verandert. Het is de bedoeling dat tijdelijke arbeidskrachten sneller een vast contract te krijgen. Werkgevers moeten wennen aan een snellere omzetting in een vaste aanstelling.

Hoe is het tot nu toe geregeld

Een tijdelijk contract mag tweemaal worden verlengd met een nieuw tijdelijk contract, zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan 3 jaar. Volgens de wet ontstaat een vaste aanstelling als de werkgever zich niet aan deze regels houdt. We geven een voorbeeld hoe dit werkt. Een werknemer gaat van start met een arbeidscontract van 6 maanden. Dit contract wordt 3 keer verlengd met 6 maanden. Na 24 maanden zegt de werkgever tegen de werknemer dat het contract is afgelopen. In deze situatie bepaalt de wet dat een vaste aanstelling is ontstaan. Het contract loopt gewoon door.

Sluiproute is ingeperkt

Het “onderbreken” van tijdelijke contracten (zodat de ketenregeling niet geldt) is slechts beperkt mogelijk. Bij een onderbreking tussen twee overeenkomsten van meer dan 3 maanden begint het tellen van het aantal contracten opnieuw. Wanneer de werkgever binnen deze grenzen blijft, eindigen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds automatisch.

De nieuwe regel vanaf 1 juli 2015

Een tijdelijke aanstelling mag nog steeds tweemaal worden verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. We geven een voorbeeld. Een werknemer tekent drie tijdelijke contracten van 9 maanden. Deze arbeidsrelatie eindigt niet automatisch na (3×9=) 27 maanden, maar loopt gewoon door, omdat de totale duur van 2 jaar wordt overschreden. Als een werknemer 4 tijdelijke contracten van 6 maanden krijgt ontstaat ook een vaste aanstelling. Dan is de duur weliswaar niet langer dan 2 jaar, maar er zijn wel meer dan 3 tijdelijke contracten afgesloten.

Ook de sluiproute verandert

Volgens de oude regel begint het tellen van de contracten opnieuw na 3 maanden. Volgens de nieuwe regel ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van 6 maanden. Ook deze regel is bedoeld om het ontstaan van een vast contract te bevorderen.

Uitzonderingen

De ketenregeling geldt niet voor arbeidscontracten met werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen.Ook geldt de regeling niet voor werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt en nog geen 18 jaar zijn. Wordt een werknemer 18 jaar, dan geldt de arbeidsovereenkomst die op dat moment loopt als eerste van de keten.

Gaat het werken?

De grote vraag is of de nieuwe ketenregeling echt leidt tot het ontstaan van meer vaste banen, zoal de regering wil. Het is ook mogelijk dat werkgevers 3 in plaats van 2 jaar gaan werken met tijdelijke arbeidskrachten en daarna op zoek gaan naar een andere tijdelijke werknemer, om niet vast te zitten aan de ontslagregels. Als dat gebeurt dan leidt de nieuwe ketenregeling niet tot meer vaste banen maar gebeurt precies het omgekeerde van wat de regering wil bereiken.

Complexe regeling

De ketenregeling wordt anders maar blijft ingewikkeld. Er gelden nog diverse andere uitzonderingen en complicaties bij de ketenregeling. Voor veel branches geldt een CAO waarin afgeweken kan worden van de wettelijke basisregeling. Ook “opvolgend werkgeverschap” ligt ingewikkeld.

Conclusie

Werkgevers die standaard werken met tijdelijke contracten, maar niet willen dat een vaste arbeidsrelatie ontstaat, zullen rekening moeten houden met de nieuwe ketenregeling. Bent u een flexwerker? Let dan goed op de duur van uw tijdelijke contract, u heeft eerder dan vroeger een vaste baan, ook als het contract op papier uitgaat van een vaste einddatum.