Loading...

FAILLISSEMENT

Voor het aanvragen van een faillissement is inschakeling van een advocaat verplicht. De gevolgen van een faillissement zijn namelijk groot.

U bent schuldeiser? Faillissementsaanvraag is een drukmiddel om betaling af te dwingen

Als u een faillissement aanvraagt dan kan het zijn dat u niet als doel heeft het faillissement echt uit te lokken. De aanvraag functioneert namelijk ook als incasso-drukmiddel. Op die manier kunt u proberen met voorrang boven andere schuldeisers betaling te krijgen. Of betaling van een BV die geen verhaalsmogelijkheden biedt, maar wel nog geld bijgestort kan krijgen. Alleen deze methode kan dan nog werken, al weet u pas of het werkt, als de betaling binnen is. Het kan ook de andere kant op gaan en dan wordt het faillissement echt uitgesproken. Dan heeft de aanvraag niet gewerkt als drukmiddel. Maar dan bent u er wel zeker van dat een curator wordt aangesteld die uitzoekt of alles goed is verlopen. De curator verkoopt bezittingen en probeert daarmee de schuldeisers te betalen.

Wanneer kunt u een faillissement aanvragen van uw schuldenaar?

Volgens de wet moeten er twee of meer schuldeisers zijn die niet betaald worden. U moet dus op de hoogte zijn van het bestaan van andere schuldeisers. Als advocatenkantoor kunnen wij daar op meerdere manieren achter komen. Verder moet het bedrijf zijn economische activiteiten in Nederland hebben. Als het gaat om een particulier moet hij of zij in Nederland wonen. Tenslotte moet er geen discussie zijn over de schuld. Als de schuld wel wordt betwist, moet je eerst een gewone rechtszaak voeren.

Hoger beroep en verzet tegen faillietverklaring

Bent u failliet verklaard en bent u het daar niet mee eens? Ons kantoor kan u dan helpen bij hoger beroep en verzet. Er moet wel snel actie worden ondernomen. Schulden die eerst niet opeisbaar worden (zoals bankleningen) kunnen namelijk opeisbaar worden. Voor een geslaagd hoger beroep is medewerking van meerdere partijen nodig. Bijna altijd is in in elk geval geld nodig voor betaling van de partij die het faillissement heeft aangevraagd.

U dreigt failliet te gaan? Heeft u gedacht aan surseance van betaling?

Dit is een variant op faillissement waarvan eigenlijk te weinig gebruik wordt gemaakt door ondernemers met problematische schulden. Als er een goed plan ligt, kan faillissement worden voorkomen via surseance. Op deze manier heeft ons kantoor al meerdere ondernemers en bedrijven door een crisis kunnen loodsen. Als er uitzicht bestaat op betaling van de schulden, keurt de rechtbank de surseance goed voor een bepaalde periode. De surseance geeft bescherming tegen de schuldeisers.

Schuldsanering (WSNP)

Als een ondernemer failliet dreigt kan dan kan hij op dat moment nog toelating tot de schuldsaneringsregeling vragen. Het faillissement wordt dan uitgesteld totdat beslist is over de toelating. Het belangrijkste verschil tussen faillissement en schuldsanering is dat de schuldenaar bij de schuldsaneringsregeling na drie jaar schuldenvrij is (schone lei). Overigens kan een faillissement later nog door de rechter worden omgezet in schuldsanering.

Eigen aangifte faillissement

Er is één belangrijke uitzondering op de regel dat inschakeling van een advocaat bij een faillissementsaanvraag verplicht is. Dat is de eigen aangifte als het uw eigen faillissement betreft. Een advocaat kan u daarbij wel helpen. Er moeten nogal wat papieren worden ingeleverd. Verder kan “timing” een rol spelen en ook de wens om niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Meer weten over het faillissementsrecht?

We hebben een speciale website met informatie over faillissement. Lees hier als u meer wilt weten over het aanvragen van faillissement, verzet en hoger beroep, het aanvechten van een faillissement en over de vraag hoe een faillissement werkt.

Specialist:

Marius Hupkes

Meer informatie over Faillissementen

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.