Je kunt alleen failliet worden verklaard als er meer dan één schuldeiser is

Wat zegt de wet

Artikel 6 lid 3 van de Faillissementswet bepaalt dat de rechter het faillissement kan uitspreken als een schuldenaar “heeft opgehouden te betalen”. Algemeen wordt aangenomen dat dit het geval is als er tenminste één andere schuldeiser is met een opeisbare vordering. De aanvrager van het faillissement zal dit aannemelijk moeten maken.

Steunvordering

Met het woord “steunvordering” wordt de situatie bedoeld waarin één schuldeiser het faillissement aanvraagt, waarbij hij bewijs inlevert dat er minimaal één andere opeisbare schuld is. Met deze andere schuldeiser kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruiken van deze informatie, maar dat is niet noodzakelijk.

Hoe vind je een steunvordering?

Dat is ons werk. Daar kunnen we dus niet teveel over zeggen.

Meerdere aanvragers in één procedure

Een manier waarop aan de eis van “pluraliteit van schuldeisers” kan worden voldaan ligt voor de hand: meerdere aanvragers vragen gezamenlijk het faillissement aan in één verzoekschrift, met hulp van dezelfde advocaat. Dit heeft als voordeel dat de aanvragers niet tegen elkaar uit kunnen worden gespeeld bij een betalingsregeling. Bij een losse steunvordering ligt dat anders.

Meerdere aanvragers in verschillende procedures

Als meerdere schuldeisers tegelijk faillissement aanvragen en zij weten dat van elkaar, dan is ook aan het vereiste van de pluraliteit van schuldeisers voldaan. Dit is vanuit het perspectief van de schuldeisers niet altijd handig. Er is dan geen goede coördinatie.

Werknemers

Het komt regelmatig voor dat een groep werknemers het faillissement van hun werkgever aanvragen. Dan is per definitie sprake van pluraliteit van schuldeisers. Lees meer.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?