Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zeer lage kosten – te weten: € 100 – een gesprek te hebben met een specialist, om uit te zoeken of faillissement voor uw bedrijf of instelling de uitweg is, dan wel of er betere alternatieven zijn.

Eigen aangifte mag u zelf doen

Een rechtspersoon (BV, NV, coöperatie, vereniging of stichting) kan zelf aangifte doen van faillissement. Hiervoor is inschakeling van een advocaat niet verplicht. Kies eerst via deze link de rechter waar u moet zijn. Op rechtspraak.nl vindt u een invulformulier. Stap voor stap kunt u het formulier invullen en bijlages uploaden.

De eigen aangifte van  faillissement is bedoeld als eenvoudige en snelle procedure, maar in de praktijk valt het soms tegen om een eigen aangifte te realiseren. Er moet bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister en een overzicht van debiteuren en crediteuren worden meegestuurd. Dat lukt soms niet. Raadpleeg in zo’n geval een advocaat hoe de aanvraag toch kan worden doorgezet.

Faillissement of liquidatie?

Er zijn gevallen waarin liquidatie beter is dan faillissement. Als de boedel helemaal leeg is en er dus geen opbrengsten kunnen ontstaan voor de schuldeisers, wordt van bestuurders verwacht dat ze zelf de rechtspersoon die niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen afwikkelen. Dit wordt liquidatie genoemd. Na een liquidatie houdt een rechtspersoon op te bestaan.

Wat als aandeelhouders tegen faillissement zijn?

Bij BV’s en NV’s komt het regelmatig voor dat één of meer aandeelhouders tegen faillissementsaanvraag zijn. Dan kan geen eigen aangifte worden gedaan. De reden hiervan is dat de aandeelhoudersvergadering een besluit moeten nemen over de faillissementsaanvraag. In die gevallen kan het faillissement soms wel tot stand komt op aanvraag van één of meer andere aandeelhouders die wel faillissement willen. Zij zijn namelijk vaak ook schuldeiser. In die situatie kan het ook gebeuren dat de aandeelhouder die niet via de eigen aangifte, maar via een eigen aanvraag faillissement aanvraagt, deelneemt aan een doorstart van het bedrijf. Uiteraard kan ook een andere schuldeiser faillissement aanvragen.

Wat als documenten ontbreken?

De eigen aangifte van  faillissement is bedoeld als eenvoudige en snelle procedure, maar in de praktijk valt het soms tegen om een eigen aangifte te realiseren. Er moet bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister en een overzicht van debiteuren en crediteuren worden meegestuurd. Dat lukt soms niet. Raadpleeg in zo’n geval een advocaat hoe de aanvraag toch kan worden doorgezet.

Andere gevallen waarin u een advocaat nodig heeft

Er zijn ook veel situaties waarin het verstandig is om van tevoren advies te vragen bij een advocaat. Denkt u aan de volgende vraagstukken:

  • Bent u als bestuurder aansprakelijk voor tekorten? Kunt u daar nog iets aan doen?
  • Wilt u doorstarten? Zo ja, dan moet dat goed worden voorbereid.
  • Is uw bedrijf gezond maar heeft u een tijdelijk liquiditeitsprobleem? Dan kunt u denken aan surseance van betaling.
  • Heeft u borgstellingen of hoofdelijke aansprakelijkheden afgegeven? Dan wilt u weten welke gevolgen het faillissement voor uw privé-situatie heeft.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?