Als u failliet bent verklaard en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u hoger beroep of verzet instellen.

Wat is verzet?

Verzet is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank om een faillietverklaring terug te draaien. Verzet kan worden ingesteld als de failliet verklaarde persoon of bedrijf/instelling niet is verschenen en niet heeft gereageerd in de zaak (juridisch: als het vonnis bij verstek is uitgesproken).

Wat is hoger beroep?

Hoger beroep is een gerechtelijke procedure bij het gerechtshof om een faillietverklaring door de rechtbank terug te draaien. Hoger beroep kan worden ingesteld als de failliet verklaarde persoon of bedrijf/instelling wel heeft gereageerd in de procedure (dat kan ook een aanmelding zijn om verweer te voeren, zodat de rechtbank de zaak aanmerkt als een zaak “op tegenspraak” in plaats van een “verstek”).

Wat moet ik met de curator?

Het feit dat u hoger beroep of verzet instelt heeft geen schorsende werking. Daarmee wordt bedoeld dat het vonnis en dus ook de benoeming van de curator direct geldig is. Als u hoger beroep of verzet instelt, informeren wij de curator en vragen wij hem om een afwachtende houding aan te nemen.

Advocaat is verplicht

Voor het instellen van verzet of hoger beroep is een advocaat verplicht. De situatie die ontstaat na faillietverklaring is erg ingewikkeld. Zo verliest u het recht om uw bezittingen te beheren en betalingen te doen vanaf uw eigen rekening. U heeft daarom specialistische hulp nodig.

Strategie, plan van aanpak

Met uw advocaat bespreekt u de kansen van de zaak. Als u de schuld waarvoor u failliet bent verklaard erkent, dan zal deze moeten worden betaald om uit het faillissement te komen. We zitten dan ook heel vaak met derden aan tafel die een financiële bijdrage willen leveren. Bij bedrijven gaat het dan vaak om aandeelhouders of om een andere B.V. Bij particulieren gaat het meestal om familie. Een complicatie is dat als gevolg van het faillissement andere schulden opeisbaar kunnen worden. Bijvoorbeeld een lening waarvoor u alleen rente hoefde te betalen. We moeten andere schuldeisers dus bij de zaak betrekken en medewerking vragen.

De juridische positie van derden

We hebben veel ervaring met de hulp van derden die u kunnen helpen om uit het faillissement te komen. Het komt er op neer dat we niet alleen voor u werken, maar ook voor degene die u wil helpen. We vragen de derde het bedrag dat nodig is te storten op een derdenrekening. Het geld wordt ingezet als het doel wordt gehaald. Doordat het geld op onze rekening staat kunnen we garanties afgeven. Dat helpt om de schuldeisers over de streep te trekken.

Juridisch verweer

Wat ook kan is dat u de schuld waarvoor u failliet bent verklaard helemaal niet erkent, los van de vraag of u die schuld wel of niet kunt betalen. In dat geval bespreken we met u of hoger beroep of verzet kans maakt en voeren we voor u verweer tegen de vordering.

Wat zijn de termijnen?

De termijnen voor hoger beroep en verzet zijn erg kort:

  • bij hoger beroep: 8 dagen
  • bij verzet: 14 dagen

Omdat we de argumenten direct op papier moeten zetten, adviseren we u zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent gekomen van de faillietverklaring contact op te nemen. Meestal kunt u binnen een dag bij ons terecht.

 

Dit artikel is onderdeel van de serie Hoe werkt faillissement?