Loading...

FRAUDE EN BEDROG

Ons kantoor is gespecialiseerd in rechtszaken over oplichting, fraude en bedrog. We hebben de keuze gemaakt om alleen rechtsbijstand te geven aan slachtoffers. We verdedigen geen daders. We passen verschillende strategieën en technieken toe om schadevergoeding binnen te halen voor gedupeerden.

Wie doet wat?

Als u slachtoffer bent geworden van oplichting, dan moet u altijd aangifte doen bij de politie. De politie houdt zich alleen niet bezig met het regelen van schadevergoeding. Dat is de taak van de advocatuur. Slachtoffers moeten realistisch zijn in hun verwachtingen: de politie kan niet alles oplossen, zeker als het om verdwenen geld gaat. Er zijn zelfs zaken waar de politie niets aan doet, terwijl wij als advocaat de zaak wel kunnen oplossen. Wilt u weten wat u kunt verwachten van uw advocaat en wat van de politie? Lees hier meer.

Wat zegt de wet over fraude en oplichting?

De civiele rechter beslist over schadevergoedingszaken volgens de regels van het burgerlijk wetboek (BW). Woorden uit het normale taalgebruik zoals fraude en oplichting zul je in het BW niet vinden. Als u schade heeft geleden, zoeken wij de juiste wettelijke grondslag om uw schade vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Bij fraude via een nep-overeenkomst vragen we de rechter het contract ongeldig te verklaren wegens bedrog. De oplichter moet het geld dan terugbetalen op grond van “onverschuldigde betaling”. Bij dit soort zaken ligt onze expertise. Een fraudeur komt bij ons niet weg met een sluw verweer. Oplichting en fraude zijn meestal een strafbaar feit, maar u moet zelf achter de schade aan volgens de regels van het BW. Daar zijn wij goed in en we helpen u graag. Want fraude en oplichting zijn onrecht.

Rechtsmaatregelen

Advocaten hebben speciale wettelijke bevoegdheden, die andere juristen zoals rechtsbijstandsverzekeraars  niet hebben, of die ze niet snel genoeg kunnen inzetten. We kunnen bijvoorbeeld een bankrekening bevriezen als deze rekening wordt gebruikt voor oplichting. Dat kan zelfs als de rekeninghouder anoniem is. Daarmee voorkomen we dat de oplichter of fraudeur geld wegsluist naar het buitenland. Dat beslag moet natuurlijk wel snel gebeuren. Een andere unieke bevoegdheid is het aanvragen van een faillissement. De curator krijgt dan speciale mogelijkheden om geldstromen te volgen. De rechter kan een failliete oplichter gijzelen en verhoren.

fraude

Rol van banken

Het is helaas een feit dat ervaren oplichters goed zijn in het wegsluizen van geld. Ze gebruiken bijvoorbeeld een gewone bankrekening om geld te ontvangen, nemen het geld dan op van de rekening, rijden naar het buitenland en verstoppen het geld in een kluis. Het lukt dus niet altijd om schadevergoeding af te dwingen van oplichters. Daarom hebben we ons ook gespecialiseerd in zorgplicht van banken. Banken mogen criminelen niet zomaar behulpzaam zijn. Banken hebben een taak bij het voorkomen van criminaliteit en bij het tegengaan van “ongebruikelijke transacties”. Omdat dat niet altijd goed gaat, procederen we voor onze clienten regelmatig tegen banken die fouten hebben gemaakt. In bepaalde gevallen veroordeelt de rechter de bank om de schade te vergoeden. Lees hier meer.

Beleggingsfraude

Beleggingsfraude is een vorm van oplichting waarmee hoge bedragen gemoeid zijn. Het gaat om een vorm van internationale financiële criminaliteit, een mengvorm van diefstal en bankieren. Op dit terrein behandelen we grote internationale zaken, en met succes. In 2017 en 2018 hebben we meegewerkt aan uitzendingen van Omroep Max over boilerrooms (“Meldpunt” en “Hollandse zaken”). Aan deze programma’s deden ook de AFM en vertegenwoordigers van de bankwereld mee. Bekijk hier de uitzending “buitenlandse beleggers jagen op Nederlands spaargeld”.

Andere vormen van fraude

Oplichters zijn slim. Ze verzinnen continu nieuwe methodes om rijk te worden ten koste van anderen. We publiceren regelmatig over dit onderwerp op onze website. Klik op het artikel om verder te lezen:

Meer informatie over Fraude en bedrog

HET EERSTE GESPREK IS VRIJBLIJVEND

Bij ons kantoor is het eerste gesprek met een advocaat altijd vrijblijvend. Het is bijna altijd mogelijk om bij een kennismakingsgesprek een goede inschatting te maken van zowel de kans van slagen van uw zaak en van de kosten. We vragen nieuwe clienten om eerst hun rechtsvraag via een webformulier naar ons te mailen.