phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Huur van woonruimte

Wij hebben zowel groepen huurders bijgestaan die te lijden hadden onder overlast, en de verhuurder gedwongen om op te treden tegen de veroorzaker van overlast.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

|

Ons kantoor helpt zowel huurders als verhuurders met goed advies en zo nodig procedures over huur van woonruimte.

Huurbescherming

Nederland kent al jaren wetgeving die huurders goed beschermt: een huurovereenkomst  kan – met slechts een paar uitzonderingen – niet zomaar door de verhuurder worden opgezegd. Een verhuurder kan ook niet zomaar het recht in eigen hand nemen en een woning ontruimen: de beslissing van de kantonrechter is bepalend.

Ontbinding bij wanprestatie

Huurders zijn zelfs beschermd tegen beëindiging van de huurovereenkomst als zij een kleine betalingsachterstand hebben. Huurders met betalingsproblemen kunnen niet zomaar uit hun huis worden gezet. Daarvoor is altijd een uitspraak van de rechter nodig. Er zijn ook andere vormen van wanprestatie die tot rechtszaken leiden, bijvoorbeeld illegale onderverhuur of hennepteelt. In het huurrecht procederen we zowel voor huurders als voor verhuurders. Voor verhuurders voeren we procedures waarbij ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot betaling van de huurachterstand wordt gevraagd (incasso). Voor huurders voeren we verweer en stellen we relevante tegenvorderingen in (gebrekkig onderhoud, huurprijsverlaging).

Onderhandeling afkoopsom

Het komt voor dat een verhuurder de huur wil beëindigen om de verhuurde woning te verkopen of zelf in gebruik te nemen. Omdat de huurbescherming zo sterk is, kan de huurder dan aanspraak maken op een hoge afkoopsom. Een advocaat kan goed inschatten wat haalbaar is. Wij helpen huurders bij de onderhandelingen.

Onderhoud en gebreken

Klein onderhoud moet door de huurder worden gedaan en groot onderhoud door de verhuurder. Dat gaat niet altijd goed. Soms moet een huurder naar de rechter om te procederen over herstel van ernstige gebreken.

Medehuur aanvragen

De wet geeft de partner van een huurder in bepaalde gevallen het recht zelf ook huurder te worden. Het effect van medehuur is dat je de huurder wordt als de relatie eindigt in plaats van je ex-partner, de oorspronkelijke huurder. Dit is een vorm van contractdwang: de verhuurder wil de medehuurder misschien niet accepteren, maar de rechter kan de verhuurder dwingen. Wij voeren ook procedures over toekenning van huurrecht na scheiding of relatiebeëindiging. Ben je niet gehuwd? Dan moet “medehuurderschap” aan worden gevraagd bij de rechter (als de verhuurder niet akkoord is). Ben je getrouwd? Dan ben je automatisch medehuurder. Bij scheiding kan de rechter het huurrecht toekennen aan één van de gehuwden. Dat kan aan het begin van de scheidingsprocedure bij een “voorlopige voorziening” (kort geding), zodat meteen duidelijkheid ontstaat.

Overlast en burenproblematiek

Het komt voor dat verhuurders proberen om op verzoek van één of meer huurders een andere huurder uit de woning te krijgen wegens het veroorzaken van overlast. Wij hebben ervaring met dit type zaak. Wij hebben zowel groepen huurders bijgestaan die te lijden hadden onder  overlast, en de verhuurder gedwongen om op te treden tegen de veroorzaker van overlast. Ook hebben we rechtsbijstand verleend aan een huurder die er van werd beschuldigd overlast te veroorzaken. Soms kan de verhuurder een andere woning aanbieden; dat is beter dan een gedwongen beëindiging van het huurcontract.

Specialisten:

Marijntje Gerritsen        Matthijs de Jong

Klik hier voor al onze publikaties op dit rechtsgebied


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •