phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

CAO & vakbonden

De vakbonden kunnen ons inschakelen om de CAO verplichtingen af te dwingen.


Deel deze pagina

cao en vakbonden

Ons kantoor treedt op als vaste advocaat van de vakbonden FNV Mooi en ABGP en hun bondsleden.

FNV Mooi

Wij werken voor FNV Mooi, de grootste vakbond voor kappers, schoonheidsspecialisten en wellness-medewerkers. FNV Mooi heeft zo’n 10.000 bondsleden. De bondsleden kunnen terecht bij de ledenservice van FNV Mooi met vragen over inkomen, CAO, opleiding, verlof, pensioen, enzovoort. Geschillen tussen werknemers en werkgevers die niet kunnen worden opgelost worden behandeld door ons kantoor. Het kan ook gaan om bondsleden die zelftstandig zijn (ZZP’er); denk aan ondernemerskwesties of huurzaken. Het lidmaatschap van FNV Mooi geeft recht op juridische bijstand van de ledenservice en als het nodig is ook op rechtsbijstand van ons advocatenkantoor in een gerechtelijke procedure.

ABGP

Wij werken ook voor de ABGP. De ABGP is een algemene vakbond met zo’n 15.000 leden. ABGP heeft een ledenservice die juridisch advies geeft aan de bondsleden. De ABGP schakelt een advocaat van ons kantoor in als het nodig is; het lidmaatschap van ABGP is dus ook een soort rechtsbijstandsverzekering voor arbeidsgerelateerde geschillen. Dat kan gaan over ontslag, disciplinaire maatregelen of schorsing, maar ook over arbeidsongevallen, geweld op het werk of letsel. Leden van de ABGP werken in verschillende branches: openbaar en besloten vervoer (o.a. GVB), non-profit, gezondheidszorg, kinderdagverblijven en horeca.

Naleving CAO

Vakbonden zijn partij bij de CAO-onderhandelingen. Zij behartigen de belangen van de werknemers. Helaas komt het voor dat sommige werkgevers de CAO niet naleven terwijl dit wel verplicht is. Denk bijvoorbeeld aan onderbetaling, terwijl de CAO een minimumsalaris kent. Een ander voorbeeld is het inhouden van opleidingskosten op het salaris, terwijl in de CAO staat dat dit kosten zijn die voor rekening van de werkgever komen. De vakbonden kunnen ons inschakelen om deze verplichtingen af te dwingen.

Opbouw pensioenrechten

In veel branches geldt een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. In de meeste gevallen betalen zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie. De werknemer ziet dan een inhouding op de loonstrook staan. Helaas komt het voor dat de werkgever een werknemer of meerdere werknemers niet aanmeldt bij het pensioenfonds terwijl de premie wel wordt ingehouden op het salaris. De premie wordt dan niet afgedragen en de werknemer bouwt niets op. In dat soort gevallen voeren we collectieve procedures om de pensioenrechten veilig te te stellen.

Onze specialisten:

Leonie Keet (ABGP)     Marius Hupkes (FNV Mooi)

Meer weten over het onderwerp arbeidsrecht?

Klik hier voor alle artikelen. 

 


Deel deze pagina