phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Gezag over kinderen

Als beide ouders gezamenlijk gezag willen, heeft u geen advocaat nodig. U legt dit vast met een formulier bij de rechtbank van de plaats waar het kind is geboren.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

gezag over kinderen

De ouder die het gezag heeft over een kind, kan beslissingen nemen over de verzorging, opvoeding, het vermogen en de woonplaats van het kind. Als ouders gezamenlijk het gezag hebben, zijn de ouders gezamenlijk verantwoordelijk. Bij huwelijk ontstaat gezamenlijk gezag automatisch.
Wanneer de ouders ongehuwd samenwonen, krijgt de moeder bij de geboorte automatisch het gezag. De vader krijgt dan pas gezag nadat dit door de ouders is geregistreerd bij de rechtbank. Let op! Het erkennen van het kind is niet hetzelfde als gezag hebben. Als beide ouders gezamenlijk gezag willen, heeft u geen advocaat nodig. U legt dit vast met een formulier bij de rechtbank van de plaats waar het kind is geboren.

Eenhoofdig gezag

Als geen sprake is van gezamenlijk gezag bij beëindiging van de relatie, is er eenhoofdig gezag. Een ouder die het eenhoofdig gezag heeft, neemt uitsluitend zelf de belangrijke beslissingen omtrent haar/ zijn kind(eren). Vaak is dit de moeder, want zij verkrijgt bij geboorte van het kind wettelijk het gezag toegekend. De vader krijgt dit pas na de registratie en daar komt het niet altijd van, zeker niet als de relatie verslechtert. Als de vader geen gezag heeft verkregen bij of na de geboorte van het kind en de moeder het gezag niet wil delen, kan hij het gezamenlijk gezag ook via ons kantoor bij de rechtbank afdwingen. Dit verzoek wordt vaak toegewezen.

Gezamenlijk gezag

Wanneer sprake is van gezamenlijk gezag dienen de ouders, ook na een (echt)scheiding, steeds met elkaar te overleggen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen. Bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Gezamenlijk gezag brengt rechten, maar ook verplichtingen met zich mee, waar beide ouders zich aan moeten houden. Zo mag de ouder waar de kinderen wonen niet zomaar verhuizen, de kinderen van school laten wisselen enz. zonder toestemming van de andere ouder.

Rechtszaken over gezag

Ons kantoor voert rechtszaken over verkrijging van gezamenlijk of eenhoofdig gezag. Bij dreigende verhuizing kan een gezagsprocedure het verschil uitmaken tussen een kinderontvoering (een strafbaar feit) en behoud van contact met de andere ouder. een Ook voeren we aanverwante procedures over gezagsproblemen, zoals toestemming voor verhuizing, schoolkeuze, voogdij, enzovoort.

Onze specialist:

Leonie Keet                     

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •