phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Huur van bedrijfsruimte

We helpen ook bedrijven die benaderd worden door de verhuurder met de vraag of een langlopend huurcontract kan worden afgekocht, bijvoorbeeld wegens herinrichting van een winkelcentrum. We voeren dan onderhandelingen over de schadevergoeding.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

Huurbescherming

Net zoals bij huur van woonruimte zijn huurders van bedrijfsruimte beschermd tegen opzegging van het contract door de verhuurder. De wet kent twee types bedrijfsruimte: kleinhandels-bedrijfsruimte (vroeger detailhandel genoemd), zoals winkels, en overige bedrijfsruimte zoals bijvoorbeeld kantoren. De huurbescherming is bij kleinhandel anders geregeld dan bij overige bedrijfsruimte. De gedachte is dat detailhandelszaken locatiegebonden zijn en overige bedrijven niet; verplaatsing is minder schadelijk als je niet afhankelijk bent van een locatie.

Huurbescherming kleinhandel

Kleine locatiegebonden bedrijven en winkels zijn de eerste 10 jaar looptijd van het contract goed beschermd: opzegging door de verhuurder is niet mogelijk. Een klein bedrijf kan zo de investeringen in een pand terugverdienen. De bescherming neemt na 10 jaar wel af. Hoe langer de huur heeft geduurd, hoe groter de kans dat de verhuurder met succes het contract kan beëindigen.

Huurbescherming overige bedrijfsruimte

Bij overige bedrijfsruimte kan vrij worden gecontracteerd over de duur en de opzegbaarheid van het contract. De wet geeft maar weinig beperkingen. Een looptijd van 5 jaar met een optie van 5 jaar verlenging komt het meeste voor, maar er zijn veel varianten. Als een contract wordt opgezegd heeft de huurder als hij nog niet kan of wil verhuizen de mogelijkheid om aan de kantonrechter beperkt verlenging van de huurovereenkomst te vragen.

Indeplaatsstelling bij overname bedrijf

Als een kleinhandelsbedrijf zoals een winkel wordt verkocht, dan zal de koper ook het huurcontract willen overnemen, anders moet hij op zoek naar een andere locatie – terwijl het hem nu juist zal gaan om de plek waar de onderneming is gevestigd. Het belang van de koper en verkoper van een klein bedrijf om een contract over te zetten wordt door de wet erkend. De verhuurder kan gedwongen worden de nieuwe huurder op dezelfde voorwaarden te accepteren. Deze procedure wordt indeplaatsstelling genoemd. Verhuurders werken niet altijd mee; zo kunnen zij bijvoorbeeld proberen de huur te verhogen door een nieuw contract aan te bieden.

Indeplaatsstelling en het contract

Bij de verkoop van een bedrijf moet de indeplaatsstelling ook goed geregeld worden in de overeenkomst tussen de koper van het bedrijf (die erkenning van het huurrecht wil) en de verkoper (die zijn zaak wil verkopen met het huurrecht erbij). Goed juridisch advies is erg belangrijk. Daarnaast moet de verkoper van het bedrijf op tijd in actie komen en een procedure starten als de verhuurder geen medewerking geeft. Doet de verkoper dat niet, dan pleegt hij mogelijk zelf contractbreuk omdat hij de verkoop van de onderneming niet waar kan maken. In dat geval kan de koper van de onderneming de verkoper aanspreken wegens wanprestatie.

Afkoop huur

We helpen ook bedrijven die benaderd worden door de verhuurder met de vraag of een langlopend huurcontract kan worden afgekocht, bijvoorbeeld wegens herinrichting van een winkelcentrum. We voeren dan onderhandelingen over de schadevergoeding. De kosten van rechtsbijstand zijn in dit soort situaties bijna altijd door te berekenen aan de verhuurder.

Bekijk hier al onze publicaties op dit rechtsgebied


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •