phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Mediation

Een voordeel van het inschakelen van een mediator die tevens advocaat is, is dat een advocaat-mediator creatief is in juridische oplossingen, in de vastlegging daarvan, en hij kan de haalbaarheid inschatten.


Deel deze pagina

 

Mediation is een alternatieve manier van geschillenbeslechting, waarbij niet zozeer het juridische gelijk van de partijen voorop staat, maar hun belangen bij een duurzame oplossing.

Verschil met rechtspraak

Kenmerkend voor rechtspraak is dat veelal wordt teruggekeken op gebeurtenissen uit het verleden en de gevolgen die het recht daaraan verbindt. Een rechtszaak draait om het vaststellen van feiten. Bepalend is vaak of iets wel of niet is gebeurd. Bij mediation gaat het om de belangen die mensen hebben. Dat de ander een bepaald belang heeft, is vaak ook voor de tegenpartij te begrijpen.  Daarin ligt het begin van een oplossing.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is onder meer geschikt voor partijen die na oplossing van het geschil nog een relatie hebben, zoals buren, (zaken)partners, medisch specialisten in een maatschap, arbeidsgeschillen, enzovoort.

Voor wie is mediation geschikt?

Voor mediation is een constructieve, oplossingsgerichte basishouding nodig. Mediation vergt de bereidheid om ruimte te geven aan de ander. Dat betekent niet dat emoties geen rol mogen spelen. Die horen nu juist bij het conflict en bieden de mediator belangrijke informatie. Mediation is gebaseerd op gelijkwaardigheid, ook als tussen de partijen een hiërarchische relatie of een ongelijke machtsverhouding bestaat.

Wat doet een mediator?

Een mediator leidt de mediationbijeenkomsten. Hij is gastheer, interviewer, procesbegeleider en conflictdeskundige tegelijk. Net als een rechter is een mediator neutraal en onpartijdig. Een belangrijk verschil is dat een mediator niet zoals een rechter aan het einde van de zaak zijn neutrale rol opgeeft en een beslissing neemt met een “winnaar” en een “verliezer”. De mediator werkt toe naar een regeling die de partijen zelf willen en stimuleert de partijen om deze oplossing te bereiken.

Het verloop van een mediation

Het verloop van een mediationsessie is nooit helemaal te voorspellen. In de voorfase maken de partijen kennis met de mediator, waarbij vertrouwen in de persoon van de mediator moet ontstaan. De mediation zelf loopt grotendeels plenair (alle partijen zijn aanwezig en soms ook hun advocaten). De mediator kan pauzes inlassen en met de partijen afzonderlijk praten. Dat wordt een “caucus” genoemd, een woord uit de cultuur van de Noordamerikaanse indianen. Als een regeling tot stand komt, is de schriftelijke vastlegging de laatste fase. De duur van een mediation verschilt sterk.

Vaststellingsovereenkomst

Als de mediation slaagt, wordt de bereikte overeenstemming vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een cruciale juridische bepaling die bijna altijd in vaststellingsovereenkomsten staat, is dat “van de overeenkomst wel nakoming, maar geen ontbinding kan worden gevorderd”. Daarmee wordt bedoeld dat de strijd inhoudelijk niet opnieuw bij de rechter kan worden uitgevochten: de afspraken moeten worden uitgevoerd. Stel dat er na de mediation alsnog een geschil ontstaat, dan heeft het conflict dus veel meer focus gekregen dan voorafgaande aan de mediation. Het kan alleen maar gaan om het nakomen van de gemaakte afspraken.

Geen overeenstemming

Niet elke mediation slaagt. Vrijwilligheid is essentieel bij mediation. Elke partij mag zonder opgaaf van redenen stoppen met de mediation. Daarna mag ook geprocedeerd worden. Wat tijdens de mediation besproken is, valt onder de geheimhouding. Gerechtelijke bewijsstukken die al voor de mediation bekend waren, kunnen wel gewoon in de rechtszaak een rol spelen. Verder is het mogelijk dat beide partijen willen dat de geheimhouding in het algemeen vervalt of vervalt ten aanzien van een bepaald document. Dat dient dan overeengekomen te worden.

De kosten van mediation

Ons kantoor hanteert voor mediation hetzelfde uurtarief als voor een advocaat. De partijen kunnen de kosten wel delen, en daarom is mediation bijna altijd goedkoper dan een rechtszaak. Er zijn bepaalde soorten mediation waarbij een partij de kosten draagt, zoals bij arbeidsgeschillen. De mediator is dan op grond van zijn beroepsregels toch onafhankelijk en onpartijdig.

Onze mediator

Diederik Ruys is onze MfN-registermediator. Hij is tevens advocaat. Dat heeft als belangrijk voordeel dat hij ook inzicht heeft in de mogelijke afloop van het geschil als de zaak via de rechter zou lopen. Sommige mediators hebben geen achtergrond als advocaat. Een ander voordeel van het inschakelen van een mediator die tevens advocaat is, is dat een advocaat-mediator creatief is in juridische oplossingen, in de vastlegging daarvan, en hij kan de haalbaarheid inschatten. 

Onze mediator:

Diederik Ruys


Deel deze pagina