phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Vaderschap

De erkenning van een kind is alleen nodig wanneer het vaderschap niet al uit de wet voortvloeit (bijvoorbeeld als de ouders getrouwd zijn). Door de erkenning wordt de man de juridische ouder van het kind hetgeen rechten en plichten met zich meebrengt.


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  

vaderschap

Ons kantoor weet alles af van erkenning, vaststelling of ontkenning van vaderschap.

De erkenning van een kind is alleen nodig wanneer het vaderschap niet al uit de wet voortvloeit (bijvoorbeeld als de ouders getrouwd zijn). Door de erkenning wordt de man de juridische ouder van het kind hetgeen rechten en plichten met zich meebrengt. Het kan zijn dat een moeder zich tegen erkenning verzet, terwijl de man wel de (biologische) vader is en een band met het kind wil. Dan kan de vader een procedure voeren voor “vervangende toestemming”. Soms is daar haast bij, bijvoorbeeld als de moeder aan haar nieuwe partner toestemming voor erkenning wil geven. Deze procedure slaagt meestal. Wat wel kan is dat de moeder ontkent dat de man de biologische vader is. In die situatie kan een DNA-onderzoek worden gedaan.

Ontkenning vaderschap

Het komt ook voor dat de juridische vader niet ook de biologische vader is. Bijvoorbeeld omdat de officiële echtscheiding is uitgesteld terwijl de moeder al een andere partner heeft. Zowel voor de moeder (die ruimte wil maken voor haar nieuwe partner) als voor de juridische vader (die aan kinderalimentatie vast komt te zitten) kan dat reden zijn een procedure tot ontkenning van het vaderschap te voeren. Als de rechtbank het verzoek toewijst, kan de echte vader alsnog het kind erkennen en dan is de juridische situatie in lijn met de biologische situatie.

Gevolgen erkenning of vaststelling vaderschap

De erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap heeft tot gevolg dat er familierechtelijke betrekkingen ontstaan tussen het kind en de man. Hij is nu de juridische vader. Dit betekent dat vader en kind elkaars erfgenamen worden bij overlijden, dat de vader een alimentatieverplichting krijgt, en dat de vader bij scheiding recht heeft op omgang. Als de vader een buitenlandse nationaliteit heeft, geeft hij dat door aan het kind.

Gevolgen van ontkenning vaderschap

Wanneer het vaderschap wordt ontkend, worden de familierechtelijke betrekkingen juist verbroken. Dan geldt dus het omgekeerde. Dat kan voor het kind nadelige gevolgen hebben, zoals het verlies van verblijfsrecht. Daarom wordt bij deze procedure een bijzonder curator benoemd die advies uitbrengt aan de rechter. Soms is een eigen verzoek tot ontkenning door de bijzonder curator doorslaggevend omdat de ouders te laat zijn wegens verjaring.

Wij staan ouders bij die erkenning of ontkenning van het vaderschap als doel hebben.

Specialist:

Leonie Keet

 

 


Deel deze pagina
  •  
  •  
  •