De gevolgen van de faillietverklaring

Faillietverklaring betekent verlies van beschikking en beheer over het tot het faillissement behorende vermogen. Bevoegdheden gaan naar curator De bevoegdheden die een persoon of (de directie van) een bedrijf/instelling normaal gesproken heeft om bezittingen te beheren en rechtshandelingen te verrichten, gaan direct over naar een curator die deze bevoegdheden overneemt. Rechtshandelingen die de faillietverklaarde persoon zelf nog verricht zijn niet geldig. Bestuurders van een bedrijf/instelling blijven formeel in functie maar kunnen het bedrijf / de [...]