Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

Hoger beroep

WSNP-hoger beroep

In dit blog vertellen wij u meer over de WSNP. Wat houdt dit in? En wat als de rechtbank een uitspraak doet waar u het niet mee eens bent? In dat geval kunt u in hoger beroep; ook daarop gaat deze blog in. Wat wordt verstaan onder WSNP? Indien iemand problematische schulden heeft en schuldhulpverlening heeft ingeschakeld, zal in principe eerst worden geprobeerd om in onderling overleg met de schuldeisers tot afspraken te komen. Indien dat [...]

2024-03-07T22:17:12+01:0031 januari 2024|Faillissementen, Hoger beroep, Schuldsanering|

Procederen bij het gerechtshof

Na een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij een hoger beroep is inschakeling van een advocaat altijd verplicht. Na een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. De beroepstermijn varieert van 8 dagen tot 3 maanden en is afhankelijk van het type rechtbankprocedure waartegen hoger beroep wordt ingesteld. Advocaat verplicht Bij een hoger beroep is inschakeling van een advocaat altijd verplicht. Daarop bestaan slechts een [...]

2024-03-07T22:27:56+01:0024 april 2019|Hoger beroep, Tips|

Wat betekent “procesmonopolie”?

In Nederland hebben advocaten een procesmonopolie voor meerdere typen procedures. In dit artikel legt Marius Hupkes uit wat de achtergrond hiervan is en wanneer deze verplichte procesvertegenwoordiging niet geldt. Onder andere in het bestuursrecht en bij kantonzaken mag iemand zonder advocaat, maar zelf of met een jurist of rechtshulpverlener die geen jurist is procederen.

2022-08-21T13:44:51+01:0014 april 2019|Hoger beroep, Kort geding, Terminologie|

Juridische termen hoger beroep

Wat betekent het? Terminologie Bij het gerechtshof wordt andere terminologie gebruikt dan bij de rechtbank. Op deze pagina vindt u een overzicht van juridische termen en begrippen. Bekijk ook de checklist hoger beroep. Project KEI Een automatiseringsproject van de rechtbanken. Vanaf 2018 zou in alle zaken digitaal geprocedeerd worden. Het verschil tussen dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures zou kleiner worden en de terminologie zou gaan veranderen. Het project is inmiddels stopgezet zodat de terminologie in hogerberoepszaken niet [...]

2024-03-07T22:30:07+01:0019 januari 2019|Hoger beroep, Terminologie|

Checklist hoger beroep

Checklist voor hoger beroep en second opinion U heeft een uitspraak ontvangen en u overweegt hoger beroep in te stellen. Wat moet u meenemen naar een advocaat en waarom?   De uitspraak Dit is het belangrijkste document dat u mee moet nemen. Niet alleen de einduitspraak, maar ook eventuele tussenvonnissen en oproepbrieven van de rechtbank. De overige processtukken Deze moeten bij het gerechtshof worden ingeleverd. Verder moeten wij natuurlijk kijken of de rechtbank geen argumenten over het hoofd heeft gezien en [...]

2024-03-07T22:31:19+01:0019 juni 2018|Hoger beroep|

Wat betekent “enquete” in het burgerlijk procesrecht

Een enquete is een zitting waar onder ede getuigen worden gehoord in een rechtszaak bij de civiele rechter. Een enquete vindt plaats als de rechter een bewijsopdracht heeft gegeven en de partij die aan die opdracht moet voldoen, het bewijs wil leveren door middel van getuigen. De andere partij heeft recht op contra-enquete om eigen getuigen te horen.

2022-08-21T13:54:10+01:0011 april 2018|Hoger beroep, Terminologie|

Hoe kom je van beslag op een bankrekening af?

Beslag op een bankrekening is knap hinderlijk voor degene die het treft. Dat geldt zeker als de bank het hele saldo van de rekening apart zet, terwijl de inzet van de rechtsstrijd lager is dan het saldo. Wat is een snelle oplossing om de bankrekening vrij te krijgen? In de rechtspraktijk wordt veel gewerkt met het storten van zekerheid op een derdenrekening van een advocaat. Deze garantie is gelijkwaardig aan beslag.

Wat betekent verstek?

Verstek is een term uit het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Met de term wordt de situatie bedoeld dat een rechtszaak wordt behandeld buiten aanwezigheid van de tegenpartij. Als de gedaagde geldig is opgeroepen, wijst de rechter de eis toe. Tegen een verstekvonnik kan verzet of hoger beroep worden ingesteld. Dat schorst in de meeste gevallen niet recht om de uitspraak af te dwingen.

2023-02-14T20:39:32+01:007 april 2018|Hoger beroep, Terminologie|

Meest gestelde vragen over hoger beroep

Hoe snel moet ik in hoger beroep? Voor de meeste vonnissen en beschikkingen van de rechtbank is de termijn drie maanden. Bij voorlopige voorzieningen (kort geding-vonnissen) is de termijn korter: vier weken. Let op: uw advocaat heeft natuurlijk tijd nodig om het hoger beroep voor te bereiden. Wacht dus niet tot het laatste moment. In sommige zaken geldt een veel kortere hoger beroepstermijn, onder andere bij faillietverklaringen en wsnp-vonnissen. Bij bestuursrechtzaken is de termijn zes weken. Kan ik eerst een second opinion krijgen over [...]

2023-02-14T20:35:34+01:0011 februari 2018|Hoger beroep|

Second opinion

Voordat u besluit om in hoger beroep te gaan, wilt u eerst weten wat uw kansen zijn. Daarom bieden wij u een 2nd opinion over uw zaak bij de rechtbank. Voordat u besluit om in hoger beroep te gaan, wilt u eerst weten wat uw kansen zijn. Daarom bieden wij u een second opinion over uw zaak bij de rechtbank. We kijken dan naar de kans van hoger beroep, maar ook naar de aanpak van [...]

2024-03-07T22:33:26+01:0025 januari 2018|Hoger beroep|

Meer kans op toelating WSNP voor ex-ondernemers?

Voor ex-ondernemers valt het vaak niet mee om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Rechters kijken kritisch naar de goede trouw, fraude en zakelijke schulden. Door een recent arrest lijken de kansen voor ex-ondernemers toe te nemen. In dit artikel leg ik uit hoe de hardheidsclausule werkt en hoe een ex-ondernemer met succes een beroep kan doen op art. 288 lid 3 Fw. om toch in de WSNP te komen.

2021-10-29T12:22:06+01:0025 november 2016|Hoger beroep, Schuldsanering, Tips|

Is de schuldsaneringsregeling ook bedoeld voor ondernemers waarvan de BV failliet is gegaan?

De ondernemer geeft ons opdracht om hoger beroep in te stellen. Dat lukt. Het gerechtshof in Den Haag komt op grond van dezelfde feiten tot een heel andere conclusie dan de rechtbank. De ondernemer mag wel in de WSNP en krijgt zo een nieuwe kans. Na drie jaar op een houtje bijten is hij bevrijd van zijn schulden.

Ga naar de bovenkant