Uw advocaat in Amsterdam! Voor erfrecht, schade en aansprakelijkheid, oplichting, familierecht, beleggingsfraude, arbeidsrecht en bankrecht.

curator

Hoge Raad verduidelijkt eisen omzetting faillissement in WSNP

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 14 april 2017 duidelijkheid gegeven over de eisen waaraan een verzoek tot omzetting van faillissement in de wettelijke schuldsaneringsregeling (art. 15b Fw.) moet voldoen. Er was sprake van onduidelijkheid in de praktijk na een eerdere uitspraak. De Hoge Raad laat nu geen misverstand bestaan: een minnelijk traject is niet nodig als vanuit faillissement toelating tot de WSNP wordt verzocht.

2022-08-21T12:37:32+01:0018 april 2017|Faillissementen, Schuldsanering|

Einde faillissement

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. We zetten deze verschillende manieren op een rij. Vernietiging door rechter Een faillissement kan eindigen doordat een hogere rechter het vonnis waarmee het faillissement is uitgesproken terugdraait. Er is dan tijdelijk sprake geweest van een geldig faillissement. Alle gevolgen  van het faillissement worden dan teruggedraaid. Eén gevolg van de faillietverklaring kan niet worden teruggedraaid: het salaris van de curator moet door de ex-failliet worden vergoed. Deze manier waarop [...]

2022-02-18T19:07:12+01:005 mei 2016|Faillissementen|

Faillissementsakkoord aanbieden

Als een failliet hulp van een derde krijgt, komt er geld van buiten beschikbaar om het faillissement op te heffen. Wat is een faillissementsakkoord? Een akkoord is één van de manieren waarop een faillissement kan eindigen. De basis wordt gelegd door een derde die bereid is een geldbedrag ter beschikking te stellen aan de schuldeisers. Het geld blijft aan de zijlijn staan tot een regeling is bereikt met de schuldeisers. Als een accoord tot stand [...]

2022-02-17T19:00:10+01:0015 april 2016|Faillissementen|

De EU-insolventieverordening

Sinds 1 mei 2002 is de Europese Insolventieverordening van kracht. Deze Europese regels geven belangrijke regels voor faillissementsprocedures, die je niet zult terugvinden in de Nederlandse faillissementswet. Om het faillissementsrecht te begrijpen, moet je dus ook op de hoogte zijn van de EU-insolventieverordening. Wat zijn de belangrijkste punten van deze verordening? Het doel van de verordening Het doel van de Insolventieverordening is om vast te stellen welke rechter van welk land bevoegd is om een faillissementsaanvraag te behandelen [...]

2022-08-21T12:19:43+01:003 april 2016|Faillissementen|

U wilt een vordering indienen: voorbeeldbrief

Als u schuldeiser bent, dan moet u een brief schrijven aan de curator om uw vordering kenbaar te maken. Hoe weet een schuldeiser of een schuldenaar failliet is? Als een schuldeiser een faillissement aanvraagt dan weet deze natuurlijk wat de uitslag van de rechtszaak is. Maar dat geldt niet voor andere schuldeisers. Schuldeisers zijn er dus niet altijd van op de hoogte dat een faillissement is uitgesproken. Zij kunnen daar op verschillende manieren achter komen. [...]

2022-02-17T18:49:52+01:0025 maart 2016|Faillissementen|

Soorten schuldeisers en voorrangsregels

De curator legt een lijst van schuldeisers aan. De schuldeisers hebben niet allemaal dezelfde rang. Sommige schuldeisers hebben een hogere status; deze worden met voorrang betaald. Lijst van schuldeisers In de loop van het faillissement worden meestal alle schuldeisers bekend. Zij worden door de curator op een lijst geplaatst. De curator kent aan de schuldeisers ook een rang toe. De meeste schuldeisers hebben geen bijzondere rang; de zogenaamde concurrente schuldeisers. In andere gevallen geeft de [...]

2022-02-17T18:43:47+01:0017 maart 2016|Faillissementen|

Paulianeuze handelingen

Als een faillissement is uitgesproken, dan zal de curator opmerkelijke rechtshandelingen die in de aanloop naar het faillissement zijn verricht, onderzoeken. Gelijkheid van schuldeisers Eén van de uitgangspunten van het faillissementsrecht is, dat schuldeisers gelijk worden behandeld. Dit wordt doorgaans aangeduid met de Latijnse term “paritas creditorum”: gelijkheid van schuldeisers. De enige uitzondering hierop is dat de wet aan schuldeisers een verschillende rangorde toekent bij het uitkeren van de opbrengsten van het faillissement. De curator [...]

2022-02-17T18:39:04+01:005 maart 2016|Faillissementen|

Faillissementsverhoor en gijzeling

De curator kan dwangmiddelen inzetten tegen de failliet als hij in de ogen niet meewerkt. Hiervoor moet de rechter wel toestemming geven en de mogelijkheden om deze dwangmiddelen in te zetten zijn niet oneindig. Informatieplicht De failliet (of de bestuurder) is de belangrijkste bron van informatie voor de curator. Daarom staan in de wet verplichtingen opgenomen die de failliet tegenover de curator heeft om zijn werk te kunnen doen. Als de curator vragen heeft en [...]

2022-02-17T18:32:06+01:0017 februari 2016|Faillissementen, Fraude en bedrog|

Doorstart

Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf toch levensvatbaar is, dan kunt u doorstarten. Is doorstarten altijd mogelijk? Doorstarten voor IB-ondernemers (eenmanszaak, V.o.F.) is erg lastig omdat het zakelijke en het privé-faillissement samenvallen. Maar voor B.V.’s en instellingen liggen er kansen omdat de vermogens van de eigenaren en investeerders gescheiden zijn van het bedrijf. Als uw bedrijf failliet gaat, maar u heeft de overtuiging dat het bedrijf levensvatbaar is, [...]

2022-02-17T18:26:07+01:0015 februari 2016|Faillissementen|

Verzet en hoger beroep

Als u failliet bent verklaard en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u hoger beroep of verzet instellen. Wat is verzet? Verzet is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank om een faillietverklaring terug te draaien. Verzet kan worden ingesteld als de failliet verklaarde persoon of bedrijf/instelling niet is verschenen en niet heeft gereageerd in de zaak (juridisch: als het vonnis bij verstek is uitgesproken). Wat is hoger beroep? Hoger beroep is een [...]

2022-06-16T17:32:01+01:009 februari 2016|Faillissementen, Hoger beroep|

De curator

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, wordt direct een curator benoemd. De taak van de curator De curator neemt het bestuur en het beheer van een failliet verklaarde persoon of bedrijf/instelling over. Hij onderzoekt ook de reden van het faillissement. De curator bekijkt of er nog bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Op die manier genereert hij opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers. Deze opbrengsten worden bij de opheffing van het faillissement uitgekeerd. Wie kan curator [...]

2022-06-23T13:12:22+01:007 februari 2016|Faillissementen|

De gevolgen van de faillietverklaring

Faillietverklaring betekent verlies van beschikking en beheer over het tot het faillissement behorende vermogen. Bevoegdheden gaan naar curator De bevoegdheden die een persoon of (de directie van) een bedrijf/instelling normaal gesproken heeft om bezittingen te beheren en rechtshandelingen te verrichten, gaan direct over naar een curator die deze bevoegdheden overneemt. Rechtshandelingen die de faillietverklaarde persoon zelf nog verricht zijn niet geldig. Bestuurders van een bedrijf/instelling blijven formeel in functie maar kunnen het bedrijf / de [...]

2022-02-17T18:06:23+01:003 februari 2016|Faillissementen|
Ga naar de bovenkant