De curator

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, wordt direct een curator benoemd. De taak van de curator De curator neemt het bestuur en het beheer van een failliet verklaarde persoon of bedrijf/instelling over. Hij onderzoekt ook de reden van het faillissement. De curator bekijkt of er nog bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Op die manier genereert hij opbrengsten voor de gezamenlijke schuldeisers. Deze opbrengsten worden bij de opheffing van het faillissement uitgekeerd. Wie kan curator [...]